actualiteit

VERKRAMPTE HOUDING DE WEVER DRIJFT VLAAMS NATIONALISTEN IN ARMEN VLAAMS BLOK

Posted on 1 min read 292 views

De aanvaring tussen een autoritaire Bart de Wever en de constitutionalisten Hendrik Vuye en Veerle Wouters heeft kwaad bloed gezet bij zowat de hele Vlaamse Beweging die zich niet meer thuisvoelt binnen de N-VA. Ze verwijten de partij een stalinistische partijtucht. Het is al langer duidelijk geworden dat de BDW van nu en de BDW uit zijn studententijd dezelfde zijn gebleven. BDW blijft het in de kandidaturen rechten tweemaal gebuisde studentje dat nog steeds geen enkele tegenspraak duldt. En vermits Vuye en Wouters weigerden in de pas te lopen moesten ze uit het partijbestuur worden gezet en moest de communautaire denktank Objectief V worden opgeheven. Maar was het niet voorspelbaar dat een partij, die haar basisbeginsel on hold moest zetten om mee te spelen in het federale beleid, tot falen gedoemd was? Uiteindelijk heeft N-VA gouden bergen beloofd om in de eigen molshopen te tuimelen. BDW begint eindelijk van zijn opgeblazen sokkel te vallen en ziet zijn vroegere aanhangers richting Vlaams Blok vertrekken.

Share

By

JOBS, JOBS, JOBS: PERTINENTE LEUGEN VAN NVA-PVV-CD&V KLIEK DAT ER JOBS BIJKOMEN. VRT (CHRIS DE NIJS) MOEDWILLIG VERKEERD

Posted on 2 min read 294 views

Van de nationale omroep zou de burger op zijn minst mogen verwachten dat de berichtgeving die ze verstrekt objectief is, en in geen geval tendentieus. Maar telkens er een flink aantal jobs verloren gaan (4.000 in de voorbije week) krijgt de kijker of luisteraar te horen dat er op nationale schaal jobs bijkomen. Welnu dat is PERTINENT ONWAAR. Gisteren pakte VRT journalist Chris De Nijs een zoveelste keer uit met diezelfde leugen als hij premier Michel naar de mond praatte dat er dankzij het harde werk van de regering veel meer jobs gecreëerd worden dan er verdwijnen. Dat politici, die graag hun eigen propaganda geloven, niet altijd te vertrouwen zijn weten we al lang. Maar van een journalist van de openbare zender, die in het nieuws uitpakt met grafiekjes over het aantal jobs, mag men op zijn minst toch verwachten dat hij ooit macro-economische statistieken heeft leren lezen. Zo niet bij de VRT waar blijkbaar geen officiële bronnen worden geconsulteerd. Had de VRT dat wel gedaan dan had ze op zijn minst premier Michel openlijk moeten tegenspreken dat zijn regering in het geheel geen jobs, jobs, jobs creëert, ondanks alle inspanningen die ze van de bevolking vraagt, maar dat nog steeds jobs verloren gaan (ondanks een illusoire herleving van de economie). FOD Economie publiceert driemaandelijks cijfers over de activiteitsgraad. Link: http://statbel.fgov.be/nl/modules/publications/statistiques/arbeidsmarkt_levensomstandigheden/Arbeidsmarktindicatoren.jsp​. Wie op die bladzijde de derde excel link aanklikt vindt de officiële cijfers. Daar vindt men de officiële cijfers. Op het einde van het vierde kwartaal van 2014 bedroeg de werkende bevolking 4.575.276 eenheden. Op het einde van het eerste kwartaal van 2016 (meest recente cijfers) was dat GEDAALD tot 4.532.360. Er zijn sinds de regering Michel aan de macht kwam dus goed en wel meer dan 45.000 jobs VERLOREN gegaan. “Show me the money” snauwde Bart de Wever de Waalse socialist Paul Magnette toe in volle verkiezingsstrijd. Ondanks de welwillendheid waarmee de bende van De Wever & Cie zich plooit naar de desiderata van VOKA en het patronaat was deze regering van overwegend advocaten (en een paar bijvoegseleconomen, stijl Van Overtveldt) doodgewoon niet in staat één enkele nieuwe arbeidsplaats bij te creëren. Hoe onbekwaam kan een regering dus zijn?

Share

By

NVA EN DE NOODTOESTAND

Posted on 1 min read 426 views

Als Bart De Wever toch zo graag mensen wil aanhouden dan had hij destijds in Leuven maar wat beter gestudeerd moeten hebben in plaats van tot diep in de nacht met zatte studenten te leuteren (dat noemde hij: discuteren) over het geslacht van de engelen. Uiteraard wordt hij er liever niet aan herinnerd dat hij feestelijk gebuisd was in zijn studies in de rechten, zodat hij uit armoede geschiedenis moest gaan studeren.

Waar zijn NVA nu mee bezig is, is het misbruiken van de permanente terreurdreiging om het land te omvormen tot een fascistoïde politiestaat waar mensen kunnen worden aangehouden zonder tussenkomst van de rechter. Ondertussen blijkt steeds duidelijker dat de clan De Wever-Jambon-De Roover niet op dezelfde lijn zit als de clan Bourgeois-Vuye-Wouters die meer respect betoont voor de rechtstaat dan een kliek spruiten van zwartzakken. Politici die het recht op vrije meningsuiting trachten te muilkortven, zoals Peter De Roover, zijn kruipend vergif binnen de democratie.

(PS Man op de foto is Peter de Roover, fractieleider NVA. En hebben jullie ook datzelfde kotsmisselijk gevoel als jullie die triomfantelijke schijnheilige glimlach op die smoel bekijken?)

Share

By

MASQUERADE, WHAT ELSE?

Posted on 2 min read 333 views

Exact een jaar geleden zei een overmoedige Angela Merkel "Wir schaffen das". Geschafft heeft ze het niet vermits ze een akkoord nodig had met president Erdogan om de Syrische, Iraakse en Afghaanse vluchtelingen buiten Europa te houden. In eigen land is diezelfde Erdogan al een maand bezig met al wie hem niet gezind is te laten opsluiten wegens "landverraad" en lidmaatschap van de Gülem-beweging. Op de Filippijnen is ene Rodrigo Duterte al twee maand ingezworen als nieuwe president. Hij zet er zijn volk aan drugsversaafden zonder vorm van proces te vermoorden. In Brussel heeft de Europese Commissie Apple een boete van 13 miljard euro (+ nalalatigheidsinteresten) opgelegd, te betalen aan Ierland dat het cadeau met alle mogelijkheden betwist. In Syrië is met de dood van Abu Muhammad al-Adnani op één na de laatste oorspronkelijke leider van ISIS opgeruimd. Van de leiders die één jaar geleden nog aan het hoofd van het rotkalifaat stonden is nu enkel nog de verlamde kalief over, Abu Bakr al-Baghdadi zelf. In Sirthe (Libië) verliest IS zijn enige commandopost. In het stukgeschoten Aleppo weet de bevolking niet meer waarheen gevlucht. In Mosoel zijn coalitietroepen begonnen met de ontzetting van de stad uit handen van IS terroristen. In Noord-Korea is de vice-premier en minister van onderwijs Kim Yong-jin (63) geëxecuteerd wegens 'slecht gedrag' tijdens een parlementszitting.

Ondertussen behoort het verstrekken van kredieten steeds minder tot de taken van banken die hoofdzakelijk geld verdienen door de gokken op risicovolle bankderivaten in een wereld waar na op opheffing van Bretton-Woods deviezen door niets meet gedekt zijn. Maar de pers vond deze zomer het modewoord om zich over niets van dit alles nog zorgen te maken. Dat woord is BOERKINI. Nu we met zijn allen naar hartelust kunnen lullen over dit non-issue, kunnen we de ware problemen perfect makskeren.

 

Share

By

TWEE PDF VERSIES VAN BOEKEN OPNIEUW BESCHIKBAAR

Posted on 1 min read 628 views

(1) Boek over ECONOMIE waarin het hele wankelende muntstelsel in vraag wordt gesteld (inclusief overzicht economische leerstelsels
(2) Boek over het vreemdelingenprobleem in de postmoderniteit waarin ruim aandacht wordt besteed aan DERADICALISERING
Te bekomen door je e-mailadres en "(1)" of "(2)" te versturen naar politiek929@gmail.com. Storting van 35 euro voor PDF ECONOMIE en van 25 euro voor PDF VREEMDELING op KBC rekening BE73 7340 3806 7960.

Share

By

EN ALS WE NU EENS MET ZIJN ALLEN GINGEN LEVEN ZONDER GOD NOCH GEBOD…

Posted on 1 min read 299 views

zouden we dan nog hele dagen zitten kakken op de vreemdeling? Alle godsdienstlessen moesten worden afgeschaft want er is geen god, geen allah, geen jhwh. Dat had al eeuwen geleden moeten gebeurd zijn. God-allah-jhwh is een leugen, een uitvinding van heersters die gewone burgers onder de knoet willen hoiuden. Hou dus op met een stuk fictie te aanbidden.

 

Share

By