actualiteit

ERDOGAN ROEPT DE NOODTOESTAND UIT. TURKIJE HOPELOOS VERDEELD EN VERZWAKT

Posted on 3 min read 349 views

Laten we wel wezen, ik denk niet dat in België 0,01 procent van de bevolking achter de mislukte staatsgreep in Turkije staat: een coup is wel het allerlaatste wat een democratie nodig heeft. Militairen horen thuis in hun kazernes, niet in de politiek. Het sopeculeren dat de Turkse president Erdogan de coup zelf in scène zou hebben gezet is verder van de waarheid dan zijn uitlating "De couppleging is een godsgeschenk.". Inderdaad qua overreactie heeft Erdogan zijn volk niet gespaard. In zes dagen tijd heeft hij schone kuis gehouden in leger, pers, gerecht, administratie, onderwijs en politieke tegenstanders. Liefst 56.000 personen werden ondertussen uit hun functie ontheven, onder hen een derde van de legergeneraals, 15.200 leraars in het publiek onderwijs, 21.000 in het privé onderwijs. Alle overheidsambtenaren werden verplicht terug te keren uit vakantie. Alle universiteitsdecanen zijn ontheven uit hun functie.. Geen laptop of vaste schijf mag een universiteit verlaten. Ondertussen werd, voorlopig voor een periode van drie maanden, de noodtoestand uitgeroepen en zal er regeerd worden buiten het parlement, bij decreet. Erdogan, die in 2004 zelf de doodstraf in Turkije heeft afgeschaft legt zijn volk nu in de mond dat het hem vraagt de doodstraf opnieuw in te voeren.

Het resultaat daarvan is een situatie van angst, chaos en paniek. De voortdurende oproep van Erdogan dat mensen met Turkse vlaggen op straat moeten komen moet verhullen hoe hopeloos verdeeld het Turkse volk is. Ook niet dat de Turkse staat ontussen verzwakt is. Geen enkele staat kan zich veroorloven 4 % van zijn leraren, grote kuis te houden in het gerecht en een derde van al zijn legegeneraals op te pakken zonder ernstige schade te leiden.

Ondertussen heeft Erdogan samen met zijn binnenlandse veiligheidsraad beslist dat alle aanhangers van zijn aartsvijand Gülen terroristen zijn. In landen als Duitsland (met 2,8 miljoen Turken), Nederland (met 360.000 Turken), België (met 230.000 Turken) en Oostenrijk werden kliklijnen opgestart om Gülenaanhangers aan de galg te praten. Er circuleren ondertussen lijstjes met verdachte personen van wie de handelszaken door de "ware" Turken dienen te worden gemeden, liefst tot ze in faling gaan. Schaamteloos vraagt Erdogan de regeringen van die landen tegoeden van Gülemaanhangers te blokkeren. Ondertussen heeft universitair onderzoek aangetoond dat Nederlandse (en Belgische) Turken zich bovenal Turk voelen en slechts zeer bijkomstig Nederlander of Belg. Dat zou in meer dan 75 % van de gevallen opgaan. ZE vormen zeer gesloten conservatieve groepen die hoofdzakelijk contact onderhouden met de eigen bevolkingsgroep, waardoor de formele sociale controle er zeer hoog is. De meeste van die Nederlandse of Belgische Turken weten nauwelijks hoe de staatsstructuur van Nederland of België in elkaar zit, ze spreken thuis voornamelijk Turks, interesseren zich aan Turkse kranten niet aan lokale kranten. Op deze fb pagina is voldoende gebleken hoe laag de intellectuele ontwikkeling is van diegenen die met Turkse vlaggen lopen te zwaaien. Het gaat in hoofdzaak om onbeschofte dwazekloten die mij verbieden één kwaad woord van hun land (Turkije) en zijn leiders te zeggen. Alsof ik mij de mond zou laten snoeren door dat zooi. En waarom horen we Meyrem Almaci van Groen nu opeens niet meer?

Share

By

PLEIDOOI VOOR HET TERUGSTUREN VAN TURKSE OPROERKRAAIERS HIER NAAR HET LAND VAN ERDOGAN

Posted on 2 min read 377 views

De Turkse president Erdogan levert dagelijks het bewijs dat zijn land alles behalve een moderne rechtstaat is. Hij is een heksenjacht begonnen tegen alles wat niet naar zijn pijpen danst. Van de scheiding der machten, die toch fundamenteel is voor een moderne rechtstaat, laat hij geen spaander meer heel. In precies dezelfde stijl die Adolf Hitler midden de jaren 1930 gebruikte om tegenstanders uit te schakelen, is Erdogan begonnen aan een heksenjacht op alles wat Gülen gezind is. Hij heeft zelfs embryonaal niet de minste aanzet van een bewijs gevonden dat, de gematigde liberale moslim die Gülen is, achter de coup zat. Het moet volstaan dat Erdogan het zegt opdat een meederheid van verdwaasde Turken het hem napraat. Wat momenteel in Beringen en in Heusden-Zolder (waar politie de huizen van Gülen qaanhangers moet bewaken) is wraakroepend. Dat komt ervan als je Turkse fanatici, vaak niet eens in staat zich deftig uit te drukken in één van de talen van ons land, toeliet een dubbele nationamliteit te hebben.

Het wordt dus hoog tijd dat er een wet wordt gestemd die Turken die rellen veroorzaken in ons land (ongeacht van welke strekking ze zijn)de Belgische nationaliteit afneemt en hen stante pede terugstuurt naar Istanbul, met compleet verlies van alle verworvenheden inzake sociale zekerheid.

Net zoals Hitler de Brand van de Reichstag in de schoenen schoof van Marinus Vander Lubbe en zo een grote schoonmaak begon te houden in Duitsland, schuift Erdogan de coup geheel gratuit in de schoenen van Gülen om voortdurend mensen (het zijn er al meer dan 9.000!) te laten oppakken. Zijn zuiveringsactie, waadrbij de scheiding der machten niet langer wordt gerespecteerd, loopt geheel parallel met die van Hitler. Maar omdat Turkije lid is van de Navo kan Erdogan straks een spil slaan tussen Rusland en Amerika, genoeg voor een derde wereldoorlog. Natuurlijk wordt het prutsleger van Erdogan dan onder de zoden gelopen door het Russische leger, maar dan zal hij de hulp inroepen van zijn Navo-bondgenoot Amerika.

Erdogan is met zijn dubbele agenda zowat de grootste bedreiging voor de wereldvrede en de Belgische Turken die nu achter hem staan kunnen straks gevaarlijke collaborateurs worden. Dus heren politici als het waar is dat 'gouverner c'est prévoir', begin dan maar nu met het terugsturen van al die domme Turkse oproepkraaiers in ons land naar het land van hun aanbeden Erdogan.

Share

By

WAT ERDO(LF)GAN MET DE FAKE-STAATSGREEP BEREIKT HEEFT

Posted on 2 min read 570 views

Naarmate er meer informatie binnensijpelt over de mislukte staatsgreep in Turkije wordt duidelijk dat ze niet de geringste kans maakte. De coup was het werk van amper 3.000 (jonge) militairen (uit een leger dat 550.000 eenheden bevat) van wie de meerderheid niet eens wist waarover het ging. Ze werd zeer onprofessioneel aangepakt omdat iedere serieuze coup begint met de aanhouding van het staatshoofd.
Voor Erdogan was de mislukte coup koren op zijn molen.

(1) Het liet hem toe de islamidsering van de Turkse staat verder op te drijven en Turkije steeds verder te verwijderen van de secularisering die Kemal Ataturk z gronddig bepleitte bij de stichting van het moderne Turkije.
(2) Het liet hem toe 2750 rechters zonder AKP partijkaart op te pakken door hen – zonder enig gerechtelije onderzoek – te ontslaan.
(3) Het stelde hem in staat chantage te plegen tegenover de Verenigde Staten. De militaire luchthaven van Incirlik zonder elektriciteit te zetten en een deel van het luchtruim boven Turkije voor alle luchtverkeer te sluiten. Maar Incirlik is wel de luchthaven van waaruit de Amerikanen vluchten tegen IS laten vertrekken. Door zomaar uit zijn duim te zuigen dat Fethullah Gülen de man achter de coup is kan hij nu Amerika voor een deal stellen, namelijk dat Incirlik onbruikbaar blijft tot de Amerikanen Fethullah Gülen aan hem uitleveren.
(4) De coup wordt door Erdogan misbruikt om (a) herinvoering van de doodstraf te eisen, (b) grote kuis te houden binnen het leger waar nogal wat militairen alles behalve AKP gezind zijn en (c) de scheiding der machten geweld aan te doen door grote kuis te houden in de rechtspraak (steeds meer AKP-gezinde rechters die naar zijn pijpen dansen).

De manier waarop Erdogan tewerk gaat doet steeds meer denken aan de manier waaop Hitler te werk ging door in naam van de democratie steeds meer tengestanders uit te schakelen. En met zo'n gevaarlijk heerschap sluit het Europa-op-flanellen-benen akkoorden om zijn vluchtelingenprobleem op te lossen. Wordt het niet hoog tijd Turkije uit de NAVO te zetten voor hij de hele wereld meesleurt in zijn oorlogsplannen? Het wordt!

Share

By

ZELDEN WERD HET WOORD “DEMOCRATIE” ZO ZWAAR VERTRAPPELD ALS BIJ DE MISLUKTE TURKSE STAATSGREEP

Posted on 2 min read 396 views

Heb de hele nacht beelden zitten bekijken van de mislukte staatsgreep van een deel van het Turkse leger tegen president Erdogan, en dit op CNN, BBC en NPO1. Om de heverklap viel het woord "democratie", maar welke democratie? Die van een autocraat die noch de persvrijheid, noch de mensenrechten, noch de scheiding der machten respecteert. Turkije is een schijndemocratie waar een kleine meerderheid van dwaas gehouden mensen met de nationale vlaag zwaait voor de nieuwe Hitler van deze wereld.

Uiteraard is een staatsgreep zeker de oplossing niet omdat niets erger is dan generaals een land te laten besturen. Kijk naar wat er in Egypte gebeurde. Maar stop aub het woord democratie in de mond te nemen als het gaat om een perverse autocraat als Erdogan. Hij is bezig de erfenis van de lekenstaat die Kemal Ataturk uit de grond stampte compleet te vernietigen. Hij wakkert er de islamisering aan met de blaasbalg van de waanzin. Want ook hijj heeft zoiets pervers als godsdienst nodig om zijn macht te bestendigen. Er is geen god, nergens, nooit geweest en er zal nooit een god zijn. Het universum is een vierdimentioneel tijdcontinuüm waar er zonder de tijd niets kon en kan bestaan. Als god zogezegd het universum schiep was hij tijdloos, dus onbestaand. Hou toch op met die dwaze sprookjes waarmee je misschien wel kinderen mee in slaap kunt wiegen maar toch nooit maatschappijkritische denkers. Die zijn er helaas veel te weinig.

Ondertussen vielen 295 doden (onder wie 104 coupplegers), werden 2956 militairen aangehouden en 3000 rechters ontslagen in wat een rechtstaat heet te zijn.

Share

By

WAANZIN IN NAAM VAN DE GROTE ALLAH BLIJFT DOORGAAN: NU AL MINSTENS 77 DODEN IN NICE BIJ NIEUWE AANSLAG OP DE PROMENADE DES ANGLAIS

Posted on 2 min read 396 views

15 juli 2016 – Frankrijk is opnieuw slachtoffer geworden van de volslagen waanzin van de aanbidders van het shit-kalifaat. Tijdens de nacht van 14 op 15 juli, is een witte truck twee kilometer lang kunnen doorgaan met het inrijden op de mensenmassa die er de Franse nationale feestdag aan het vieren was..Voorlopig houdt de Franse overheid het op 77 doden en meer dan 50 zwaar gewonden. Ondanks de aanwezigheid van militairen heeft de witte truck zijn dodentocht pas een een half uur later gestopt toen de chauffeur – een Tunesiër met Franse nationaliteit? – werd doodgeschoten. Alles wijst er op dat de aanslag gebeurde in opdracht van de kalief Abu Bakr Al-Baghdadi die zijn gruwelkalifaat met de dag ziet krimpen, zeker nu coalitietroepen zich voorbereiden om Mosoel te ontzetten. Hoe groter de territoriale verliezen van dit strontkalifaat hoe meer de waanzin toeslaat. Vorige week vielen er in één aanslag (tegen sjiïeten in Baghdad nog 292 doden.

Dat Frankrijk weer eens slachtoffer werd van gruwel in naam van Allah houdt verband met het feit dat het land in ogen van de massamoordenaars van het kalifaat synoniem is van westerse frivoliteit. En dit alles in naam van een god die niet bestaat, nergens bestaat, nooit bestaan heeft en niet kan bestaan. Lees mijn uiteenzetting daarvan in "Overleeft god Occam's razor". Het blijft onvoorstelbaar dat het land dat meer wapens heeft dan de rest van de wereld – de Verenigde Staten – het vertikt van het kalifaat op de juiste manier aan te vallen: dat is met grondtroepen. Al vergeten dat het trio massamoordenaars Bush-Cheney-Rumsfeld .(samen met hun schoothondje Tony Blair) de complete ellende is begonnen toen ze in naam van het militakir-industrieel complex een totaal nodeloze oorlog begonnen tegen het Irak van Sadam Hussein?

FRANCOIS HOLLANDE, ROEI DAT ONKRUID VAN HET KALIFAAT NU EINDELIJK EENS UIT, STUUR JE TROEPEN, INCLUSIEF JE VREEMDELINGENLEGIOEN NAAR AR-RAQQAH EN DOE WAT VREDESDUIF OBAMA NALAAT TE DOEN, KUIS ER DE AUGIASSTALLEN OP DIE DE AMERIKANEN ER NALIETEN. EN DOE HET NIET MET VLIEGMACHIENTJES MAAR MET GRONDTROEPEN, VERDOMME!

Share

By

IS-AANSLAGEN ISTANBUL VAN DINSDAG COMBINATIE VAN PARIJS & ZAVENTEM: 39 DODEN & >200 GEWONDEN

Posted on 1 min read 449 views

Hoe meer terrein het virtuele kalifaat in Syrië en Irak verliest, hoe meer zelfmoordterroristen buiten het kalifaat aanslagen moeten plegen. Daarbij moeten volgens de waanzin van de opdrachtgevers zoveel mogelijk mensen worden omgebracht. De nieuwe aanslag voor het luchthavengebouw van Istanbul leidde tot minstens 39 doden (onder wie de drie zelfmoordterroristen) en meer dan 200 gewonden. Net als in november in Parijs gebeurde maaide een terrorist met een kalasjnikov in het wilde weg reizigers neer die stonden aan te schuiven bij de eerste scancontrole buiten de luchthaven. Twee andere terroristen lieten er zich – net als in Zaventem gebeurde – midden de aanschuivende menigte ontploffen.

Zolang de internationale coalitie weigert grondtroepen in te zetten om overal in Syrië verscholen zelfmoordterroristen uit te roeien zal dit soort aanslagen verder toenemen. Volgens SOHR heeft het kalifaat nog een arsenaal potentiële zelfmoordterroristen van minstens 1250 man, goed voor nog minstens 600 aanslagen. Toch weigert Obama, onder druk van het Amerikaanse militair industrieel complex, om op de grond special forces in te zetten die ter plaatse tabula rasa gaan maken van de Augiasstallen boordenvol zelfmoordterroristen. Hoeveel winstgevender is het voor de Amerikaanse wapenhandel niet uit de lucht te bombarderen in plaats van op de grond efficiënt te gaan vechten? Bommen brengen de wapenhandel nu eenmaal zoveel meer op dan de verkoop van doelgerichte kogels.

Nieuwgierig of straks op fb Turkse vlaggetjes boven fb profielen zullen staan? Of hoe selectief de collectieve verontwaard i:ging is.

Share

By