HET VUIL SPEL VAN PREMIER RUTTE IVM TURKSE OPROER IN ROTTERDAM

Gisteren is gebleken dat het tumult met de verbolgen Nederlandse Turken van zaterdag ll. goed georkestreerd was door de kliek van , en dit met geen andere bedoeling stemmen te winnen ten koste van zijn rechtstreekse rivaal Wilders. Donderdag lag het hele scenario al vast: de minister van Buitenlandse Zaken zou het toegang tot het grondgebied ontzegd worden, wel wetend dat de woedende Erdogan een tegenzet zou doen. Die tegenzet was het sturen van de minister van Familiezaken die met een kolonne auto's naar het consulaat in Rotterdam zou komen. Ook dat werd door Rutte volledig ingecalculeerd. Donderdag cirkuleerde haar naam al in regeringskringen. Met de socialistische burgemeester van Rotterdam waren afspraken gemaakt: met de ME (de oproerpolitie) kwam de burgemeester zelfs overeen dat er geschoten mocht worden in het geval dat het gewapende gevolg van de minister van Familiezaken de wapens mocht boven halen. Kortom Rutte maakte zich geen zorgen dat er in het vuurgevecht wel eens dodelijke slachtoffers konden vallen, als hij, de Grote Mark Rutte, maar als een WARE Leider uit de verf kwam, opeens veel krachtiger dan de op de bank zittende Twitteraar Wilders. Het argument van de verstoorde openbare orde snijdt hier geen hout, want de ordeverstoring werd door Rutte en de zijnen doodgewoon zelf georkestreerd. En dan lees ik in de lezersrubrieken van HLN al die beetgenomen Belgische lezers die Rutte de hemel in prijzen voor zijn heldenmoed. Meer dan een leep en leug enachtig berekend ventje is er aan Rutte niet verloren. Of hoe smerig politiek achter de schermen kan zijn.

2

WAT NU MET ERDOGAN EN MET DE DUBBELE NATIONALITEIT VAN TURKEN?

De grofheid van Erdogan loopt nu wel de spuigaten uit. Terwijl hij zelf een presidentieel regime ambieert dat, indien goedgekeurd, geen spaander heel laat van de democratie, vindt hij het opportuun Nederlanders te verwijten dat ze nazi's en facisten zijn. De bagatellisering van die beide termen kan niet verhullen dat diegene die het meeste van Hitler leerde Erdogan zelf is. Hij is hetzelfde soort kampioen in provocatie en beschuldigingen zonder het geringste bewijs (zoals Hitler in 1933 deed met Van der Lubbe die hij de brand van de Reichstag in de schoenen schoof – brand die de nazi's zelf stichtten) als Hitler deed..

Maar hoe walgelijk ook Erdogan te werk gaat, wie de grondwettelijk gewaarborgde vrijheid van meningsuiting lief heeft, zal nooit de verstoorde openbare orde inroepen om te beletten dat hij of zijn trawanten in Europa (met 2,1 miljoen Turken) campagne komen voeren. 

Wat ondertussen wel duidelijk wordt is dat ongeveer de helft van de buiten Turkije geboren allochtonen van de tweede of volgende generaties (met dubbele nationaliteit) zich duidelijk veel meer verbonden voelen met Turkije dan met het gastland waar ze geboren zijn. Mooiste bewijs is dat ze militaire dienstplicht vervullen in Turkije zelf. Dat soort Turken moest gewoon stante pede het gastland worden uitgezet, in plaats van te dulden dat ze het politiek klimaat van het gastland verder gaan verzieken.

1

DE STILLE WRAAK: MIJN ALLERLAATSTE INTERVIEW MET CHRISTEL VAN DIJCK VAN RADIO 2 OP ZONDAG E.K. IN PROGRAMMA “DE ROTONDE”.

Puur vakmanschap!
Ik heb besloten mij niet langer druk te maken over die klojo met dat klote-interview. Zoveel eer is dat stuk op sensatie belust onkruid niet waard. Opdat hij niet zou kunnen zeggen dat hij het laatste interview gaf heb ik er één gegeven aan Christel Van Dijck van Radio 2. Het wordt volgende zondag uitgezonden in het programma "De Rotonde". Deze keer een waardig slot. Zondagavond sluit ik dan mijn drie faceboek accounts en verdwijn voorgoed in de anonimiteit. Want ik snak naar rust. Aan eenieder die mij jarenlang heeft gevolgd: bedankt, maar ik was het niet waard. Waarom?, horen jullie in dat allerlaatste interview. Moge het jullie goed gaan.

34

GEEN ERGER SOORT DAN ONBENULLIGE KLOTEVENTJES DIE ZICHZELF UITGEVEN VOOR JOURNALIST

Kennen deed ik hem niet. Eindeloze emails verstuurde hij mij om te bedelen naar een interview. Om van zijn gezaag af te zijn liet ik hem dus komen. Ik hoopte dat de klus in vijf minuten geklaard kon zijn, Maar owee, met het sérieux van een stel vakjournalisten pakte hij hele koffers uit. Wel een half uur lang. Lang genoeg om te doorzien dat ik een soort psychopaat voor mij had. Iemand die van zichzelf dacht dat hij een journalist was van het kaliber Guy Mortier of Johan Anthierens. Maar dan ziekelijk zelfingenomen. In zijn mails had hij het over een podcast; dus om een audiouitzending voor zijn eigen blog. Maar toch presteerde hij het om twee camera's tegelijk voor mijn smoel te zetten. Beginnen kon hij niet meteen. Eerst moest hij nog een pepdrankje naar binnen gieten.

Als hij dan eindelijk begon stelde hij het soort vragen dat zelfs het jongste reportertje van Karrewiet niet zou willen stellen. Voortdurend hengelde hij naar de vrouwen op wie ik ooit verliefd was. Ook om de peperdure wagens waarmee ik ooit reed. Pertinent genodeg dat ik me kwaad maakte, dat ik hem zei daarover nooit nog iets te willen zeggen.

Wat volgde was zo schabouwelijk dat ik er een punt achter plaatste. Nooit eerder zag ik zo'n knullig onbenullig would-be journalistje voor mijn neus. Alvorens hij mijn huis verliet was de afspraak dat hij mij het geluidsbandje zou opsturen. Maar wat deed het geestelijk gestoord mannetje? Niks geluidsbandje. Wel stuurde die perverse klootzak het videofilmpje prompt naar Het Nieuwsblas, naar Het Laatste Nieuws, etc. Dit alles zonder de geringste toelating van mijnentwege. Want het was het kloteventje om de SENSATIE te doen. Toppunt was wel dat drie kranten zijn versneden videofilmpje overnamen zonder zelfs maar na te gaan wat ervan waar was. Dat ik hem terloops zei dat ik een aanvraag voor euthanasie had aangevraagd molk hij uit als een ervaren lijkenpikker. Net alsof gold het geen voorzorgsmaatregel van mezelf met het oog op de toekomst. Neen, die klootzak stelde het voor alsof het voor overmorgen was.

Hersenloos als hij is stond hij er geen seconde bij stil wat er zou zijn gebeurd als mijn vader en mijn moeder, allebei 95 jaar oud , ouders die al twee van hun drie kinderen verloren, zoiets hadden gelezen.Resultaat: de hele verdere morgen verontruste telefoontjes van god en klein pierke om innige deelneming te wensen bij mijn plotse overlijden. Bijgevoegd een foto van de gek die zichzelf journalist waant. De waanzin druipt met het bloed van zijn zelfingenomen smoel af.

.

5