MAAK GODSDIENSTONDERWIJS FACULTATIEF

Ik heb nergens geschreven dat godsdienst afgeschaft moet worden, wel dat we in het kader van de toenemend postmoderne laïcisering het godsdienstonderricht facultatief moeten maken. Geef het na de schooluren en controleer beter wat daar voor waarheid wordt verzwendeld. Onderwijs dient om kennis en vaardigheden aan jongeren over te dragen. Maar welke kennis hebben we over god? Niemand heeft hem ooit gezien. En waarom trouwens is het een "hij" en geen "zij"? Als je absoluut niets over god weet – dus als je kennis over god nihil is – dan hoort godsdienst niet thuis op de schoolbanken. Worden onze kinderen al niet genoeg leugens voorgehouden (bijvoorbeeld in de gekleurde lessen geschiedenis?) Willen wij de vrijheid van mening niet aantasten dan kan godsdienstonderwijs behouden blijven, maar dan wel buiten de verplichte schooluren en dan op zijn minst pluralistisch en niet langer gedoceerd door mijnheer pastoor of door nonkel imam. Laat dan alle godsdiensten de revue passeren zodat kinderen zelf kunnen uitmaken waarin ze desnoods nog willen geloven.

4

WANNEER HOUDT DIE NAVO ZOTTIGHEID NU EINDELIJK EENS OP?

Wat voor schertsvertoning is Donald Trump hier komen opvoeren? In het NAVO gebouw was geen politicus aan het woord wel een platte commerçant die twee dagen eerder voor 110 miljard dollar had verpatst aan de corrupte Saudi-Arabische prinsen. Wanneer durft iemand het luidop zeggen? Wij hebben in het geheel geen NAVO nodig die ons moet beschermen tegen dreigende Russische aanvallen. Die "dreiging" is een opgeklopt kabinetstukje, even artificieel als de voorgespeelde Koude Oorlog. Wordt Europa dan echt nooit volwassen en zullen we eeuwig naar de pijpen van Uncle Sam blijven dansen? Hoe lang blijfy Europa in militair opzicht nog als een koorknaap aan het Amerikaanse handje lopen.

Europa heeft dringend een eigen Europees leger nodig – een leger dat zich bewapent met Europees wapentuig in plaats van met Amerikaanse brol. Pas nadat dit verwezenlijkt is geraken we eindelijk onder het Ameri:kaanse imperialisme uit. Niet eerder. Door nu af te komen dat de 28 Europese leden van de NAVO jaarlijlks 2 procent van hun BBP aan de NAVO moeten – een NAVO die ons continu Amerikaans wapentuig in de maag splitst – gaat straks jaarlijks 125 miljard euro naar Amerikaanse wapens in plaats van naar Europese. De NAVO blijft de ideale foorkramerstruuk om te bletten dat Europa ooit militair zelfstandig wordt. De pot op met jullie kloten-NAVO. En wat we dan moeten doen met dat kersvers gebouw dat 1,2 miljard euro heeft gekost? Wel, maak er een groot hoerenkot van waar een ongelikte beer als Trump portier mag spelen.

2

DE “THESIS”, VERKLEUTERING VAN DE UNIVERSITEITEN

Eigenlijk moeten studenten als eindwerk al lang geen thesis meer schrijven: nu volstaat het een "paper" te schrijven. Het onderwerp van die paper is al decennia geen vrije keuze meer, maar een opgelegd werkstuk. Daarbij is de inhoud ondersgeschikt aan de structuur. Dit is een middel om het eindwerk in een vast keurslijf te dwingen. Wie daarbij uit de band tracht te springen wordt prompt gebuisd. Er is geen ruimte meer voor kritische opmerkingen, vooral niet in de menswetenschappen. De hedendaagse student wordt voortdurend betutteld: zijn vrijheid als wetenschapper wordt continu beknot. Wat ooit de thesis was, waarin een student zijn vrijheid als wetenschapper mocht botvieren, is verworden tot een soort middeleeuwse corvee als ten tijde van de streng gereglementeerde ambachten. De hedendaagse student is daarbij echt te beklagen, is verworden tot een gemuilkorfde kleurloze meeloper voor wie denken streng verboden is. Foei!

3

QUO VADIS, FRANCE?

Neen, ik geloof niet in Emmanuel Macron, al te zeer product van het establishment en het bankkapitaal. Maar voor de tweede ronde zou ik wel Macron gestemd hebben al ware het maar om Frankrijk te behoeden van de totale catastrofe die Marine Le Pen is. Wanneer gaat dat mens eindelijk eens het macro-economische alfabet leren? Frankrijk bulkt onder de staatsschulden. En voor zover het om buitenlandse schulden gaat moeten straks wel in euro worden terugbetaald. Een frexit zou gepaard gaan met een dramatische ineenstorting van de FF, waardoor de schuldenlast niet meer te overzien is. En hoe dom van Mélenchon een frexit in zijn kiesprogramma te hebben ingeschreven – enkel en alleen om wat stemmen af te snoepen van extreem-rechts. Want zonder die frexit had Mélenchon alle sleutels voor de echte vernieuwing in handen. Het partijsocialisme mag dan al pieredood zijn, maar links leeft nog altijd in Frankrijk.

11