PROGRAMMA PUNT 8. GEZONDHEID

rsm6

nog uit te werken door geneesheren

Drietalige artsen in alle ziekenhuizen van het Brussels gewest. Afschaffing van de maatregel dat dokters geen geneesmiddelen met merknaam meer mogen voorschrijven.

Herziening van het gehandicaptenbeleid waarbij noodwendige kosten voor het grootste deel moeten kunnen worden vergoed.

Mogelijkheid beslissingen van de Orde van de Geneesheren gerechtelijk te blokkeren indien ze flagrant afbreuk doen aan een sociaal wenselijke geneeskunde.

Voorschriftgedrag van de artsen moet gesteund zijn op farmacologische inzichten en mag niet langer worden beïnvloed door allerlei geschenken aan artsen door de farmaceutische nijverheid.

Complete herziening van de behandeling en collocatie van psychiatrische patiënten en het voorschrijven van zulke medicatie als lithium bij bipolaire stoornis of van methylfenidaat bij zulke moeilijk te diagnosticeren aandoeningen als ADHD, ADD of narcolepsie. Meer algemeen geen voorschriften van wekamines of rilatine indien niet gebeurd door een college van minstens drie onafhankelijke psychiaters. Idem dito voor alle “geneesmiddelen” die de heropname van dopamine of noradrenaline afremmen en de afgifte van dopamine aan de presynaptische neuroneinden stimuleren.

Geen collocatie door de vrederechter indien niet gesteund op de rapporten van drie onafhankelijke psychiaters.

Verbod psychiatrische patiënten tijdens een psychose nog vast te gespen. Herwaardering van de anti-psychiatrie (Karel Ringoet). Respect voor rechten van de gehandicapten.