rsm8

Voorstander van inspanningen voor alle projecten van het aanwenden van natuurlijke energie. Voorstander van brandstoffen van de tweede en de derde generatie (b.v. benzine uit kweekvijvers voor algen).

– Tegenstander van de sluiting van kerncentrales. Koeling van kerncentrales door water moet worden vervangen door het koelingssysteem van Einstein-Szilard, zoals gebrevetteerd in 1934. Op termijn uranium kerncentrales vervangen door thorium kerncentrales.

– Financiële tegemoetkoming van de overheid voor gebouwen verwarmd met aardwarmte en voor het gebruik van zonneboilers.

– Steun aan alle projecten die de opwarming van de aarde helpen verminderen (geen steun aan beurshandel in emissiecertificaten die door grandfathering de prijs van elektriciteit enkel opdrijft).

– Verlaging BTW op elektriciteit naar 6 %.