Audio

Van Rossem Geeft Les: Deel 1 “De Oostenrijkse School’

Posted on 1min read427 views

Het gaat niet goed met de meeste Westerse economieën, zeker niet met de Belgische. Geen economische groei waarbij we ons mogen verwachten aan meer dan 10 miljard euro nieuwe belastingen en/of bezuinigingen. De huidige aanpak van de recessie stelt niets voor en geen van de gevestigde politieke partijen schijnt ook nog maar embryonaal te weten hoe we eruit geraken. Hierna schetsen wij dat er daadwerkelijk een uitweg is die uiteindelijk niemand pijn hoeft te doen .

Share

Paul Jambers Over Jean Pierre Van Rossem (Radio 1) 14/12/2018

Posted on 1min read487 views

Het overlijden van Jean-Pierre Van Rossem maakt heel wat reacties los. Journalisten als Jan Van Rompay en Paul Jambers ontmoetten de man meer dan eens in hun carrière. Onlangs nog gingen zij bij Van Rossem langs voor de documentaire die Peter Boeckx over hem maakte voor Vier. Van Rossem wordt door hen omschreven als een “bad boy”, maar ook als kleurrijk mediafiguur.

Share

Jean Pierre Van Rossem – De Rotonde (Radio 2) 05/02/2017

Posted on 1min read491 views

“Als ik eerlijk ben, moet ik durven toegeven: Van Rossem, eigenlijk ben je een ongelofelijke klootzak geweest.” Van Rossem blikt in de Rotonde bij Christel Van Dyck terug op een turbulent leven dat veel schade heeft berokkend aan anderen. En Van Rossem heeft spijt. Over quasi alles.

Share