Boeken

DIT IS DE INLEIDING VAN MIJN ARTIKEL OVER DE BEGTROUWBAARHEID VAN DE WETENSCHAP

Posted on 2min read730 views

Hoe vaak hoorden we geen uitspraken in de zin van: “Wetenschappelijk onderzoek toonde aan dat …” of “Het is wetenschappelijk bewezen dat …” Daarbij neemt men aan dat wetenschap altijd waar is. Maar hoe betrouwbaar is wetenschap? Heel veel van wat we wetenschap noemen, en we als waar aanvaarden, is noch waar, noch onwaar, en behoort tot de metafysica. Gedurende een korte tijd (volgend op de publicatie van de Tractatus van Wittgenstein) zag het ernaar uit dat we een messcherp onderscheid konden maken tussen betrouwbare wetenschappelijke uitspraken en onbetrouwbare metafysische uitspraken. Maar Wittgenstein zette dat onderscheid zelf op de helling met de postume publicatie van zijn Philosophical Investigations. Nog later pakte de (overwegend Franse) postmoderne filosofie uit met de stelling dat er in de algehele wetenschap minder waarheid is vervat dan in een simpel literair gedicht. De tijd van betrouwbare algemene theorieën leek hopeloos voorbij. Is dat zo? Is cognitief denken onmogelijk geworden? Hierna volgt een reflectie. Het tijdgewricht waarin we leven, althans in de westerse wereld, noemt men de postmoderniteit. Het wordt gekenmerkt door grote onzekerheid en een gevoel van toenemende onveiligheid. Onzekerheid heerst rond onbeantwoorde vragen met betrekking tot de toekomst van de planeet, tot de duurzaamheid van de energievoorziening, tot de werkzekerheid, tot de stabiliteit van het gezin, tot de gedaalde sociale controle, tot de toename van het aantal asielzoekers, tot het bestaan van een god, enzovoort. Onveiligheid houdt verband met oorlog, met terrorisme, met criminaliteit. Het is de bedoeling al die fenomenen wetenschappelijk te bestuderen. Maar hoe zeker ben ik dat wetenschap nog steeds betrouwbaar is?

HOE KOMT HET TOCH DAT MENSWETENSCHAPPEN ONS LEUGENS WIJSMAKEN EN NATUURWETENSCHAPPEN ZOVEEL MINDER?

Posted on 1min read819 views

Ik heb een verduidelijkend stukje van een goeie 30-tal bladzijden geschreven over de al dan niet betrouwbaarheid van de wetenschap. Ik ben zinnens het te versturen naar mijn generatiefenoot Etienne Vermeersch met de vraag of hij het gepubliceerd krijgt in een universitair tijdschrift. Als je geen medewerker bent van een universiteit kan het een jaar of meer duren alvorens een artikel gepubliceerd wordt. Wie het nu al lezen wil kan een mail sturen naar politiek2@gmail.com en het bestellen. Binnen 24 uur na betaling van 12,95 euro op KBC rekening BE73 7340 3806 7960 krijg je het toegestuurd.

VEILIGHEID & CRIMINALITEIT IN EUROPA

Posted on 1min read980 views

In mijn nieuw boek, dat ik nu aan het schrijven ben, over Zekerheid en Veiligheid, maak ik een analyse van de criminaliteit in Europa. Daarin bouw ik een model dat cijfermatig de graad van criminaliteit verklaart, ook de grote verschillen in de verschillende landen. Factoren die de criminaliteit doen stijgen zijn de verminderde sociale controle, het aandeel van allochtonen in de bevolking, de sociale deprivatisering, armoede en werkloosheid, etc. Factoren die de criminaliteit doen dalen zijn een verhoging van de pakkans , een verhoging van de strafkans, de gemiddelde duur van de opsluiting, enzovoort. Het criminometrisch model met meer dan honderd variabelen zal in appendix staan. De tekst zelf wordt eenvoudig gehouden.

 

HOE JE GELD KAN VERDIENEN MET MIJN PDF TEKSTEN

Posted on 1min read935 views

Zij die een PDF tekst kochten hoeven die enkel op te slaan onder een andere naam en kunnen ze vanaf 1 januari doorverkopen aan hun vrienden tegen de prijs die ze willen. Op die manier wordt mijn onuitgegeven werk toch gelezen door een netwerk van personen die ze weer kunnen doorverkopen aan vrienden. Nog bescjikbaar tot 31 december zijn
1. CRISISBOEK ca 500 pp A4 à 49,50 euro
2. ISIS & HET KALIFAAT ca 250 pp A4 à 29,50 euro
3. LETTROMETRIE toegepast op 3527 literaire teksten van Homeros tot Tom Lanoye à 24,90 euro.
Wel EERST AANMELDEN op politiek2@gmail.com en NIET HIER; Betaling op KBC rekening BE73 7340 3806 7960

SORRY, MAAR HET IS WEL ANDERHALF JAAR TE LAAT OM IS(IS) TE VERNIETIGEN

Posted on 2min read751 views

Bekijkt men onderstaande kaart dan vraagt men zich af waarom de Islamitische Staat nog steeds niet verslagen is? Wat is dat voor een kalifaat waar de kalief Abu Bakr al-Baghdadi sedert 18 maart 2015 ondergronds verlamd op bed ligt, waar zijn gedoodverfde opvolger Abd al-Rahman Mustafa al-Qaduli, beter gekend onder de naam Abu Ala al-Afri, waarschijnlijk op 12 mei 2015 werd omgebracht, waar – op Abu Ali al-Anbari na – zijn meest bekwame militaire leiders één na één werden omgebracht: Haji Bakr op 27 januari 2014, Abu Abdul Rahman al-Bilawi in juni 2014, Abu Ayman al-Iraqi op 7 november 2014, Abu Sayyaf in mei 2015, Haji Mutazz op 18 augustus 2015, zelfs koppensneller Jihadi John op 8 november 2015? Inderdaad wat is dat voor een kalifaat waar geen van de zogenaamde ministers ooit zijn gezicht durft laten zien, waar de meeste gouverneurs werden gedood, waar de voornaamste olievelden verloren gingen aan de Koerden, waar de virtuele hoofdstad ar-Raqqah van de rest van de Islamitische Staat werd afgezonderd, waar Mosoel ondertussen compleet omsingeld is, waar Baiji, Tikrit, Rammada verloren gingen, waar geen van de smokkelroutes naar Turkije nog onder controle is, waar de verbinding tussen ar-Rutbah en Baghdad verloren ging, waar Koerdistan met zijn 77.100 km² ondertussen even groot is geworden als de hele virtuele Islamitische Staat met zijn 78.000 km²? Maar hoe hard Barack Obama, Vladimir Poetin, François Hollande of David Cameron ook roepen dat ze die Islamitische Staat zullen vernietigen, veel wijst erop dat het daarvoor te laat is, ook indien men nu nog grondtroepen zou inzetten in plaats van kruisraketten en gevechtsvliegtuigen, dat het minstens anderhalf jaar eerder had moeten gebeuren. Ik verduidelijk.

A MERRY CHRISTMAS TO ANYBODY

Posted on 1min read1451 views

Als broodschrijver vernietig ik per 31 december van elk jaar alle boeken die ik in de loop van het aflopend jaar aan een uitgever aanbood maar die geweigerd werden. Dat belet mij me te bezondigen aan autoplagiaat. In mijn bibliotheek staat dan ook niet één boek dat ik zelf schreef en wel werd uitgegeven. Voor dit jaar verwijder ik drie teksten definitief uit het computergeheugen. Dat zijn
(1) PDF van mijn CRISISBOEK (ca 500 A4s lang)
(2) PDF van mijn boek over ISIS & HET KALIFAAT (ca 250 A4s lang)
(3) PDF van mijn LETTROMETRIEBOEK waarin ik een methode ontwikkelde om de graad van vernieuwing van een literaire tekst uit te drukken in een cijfer tussen 0 en 100, met toepassing op 3527 literaire telksten van de Odysee tot 50 Tinten Grijs.

Wie nog een kopie wil kan er tot 31 december nog één toegestuurd krijgen. Dan moet je jezelf aanmelden op politiek2@gmail.com met de PDF tekst die je toegestuurd wil krijgen. CRISBOEK na storting van 49,50 euro, ISIS & KALIFAAT na storting van 29,50 euro, LETTROMETRIEBOEK na storting van 24,90 euro, steeds op KBC rekening BE73 7340 3806 7960. Per 1 januari begin ik 2 of 3 geheel nieuwe boeken. Groetjes u;it Oostende.