Politiek

HET DIKTAT VAN PETER DE ROOVER

Posted on 2min read2032 views

November 17, 2018

Met Peter de Roover in de cockpit heeft N-VA gaandeweg meer ruggengraat gekregen. Zijn koppige drang om overal gelijk te krijgen past wonderwel in de winkel van Bart De Wever waar het slijpen van puntjes aan het Vlaamsche gras altijd hoog op de agenda van het Schoon Verdiep heeft gestaan. Neem nu het VN migratiepact. Tot voor De Roover zich als informele partijideoloog over het dossier boog had niemand van de partij, ook Theo Francken niet, graten in de tekst gezien. Maar nadat eerst de Verenigde Staten en daarna Australië de tekst van het internationaal akkoord verwierpen kon De Roover niet achterblijven. Het akkoord was opeens onverteerbaar voor al wie het Vlaams-nationalisme een warm hart toedroeg. Hiermee was in Vlaanderen de afkeer van het migratiepact niet langer het monopolie van Vlaams Belang (en Vuye & Wouters).

De ellende van het migratiepact is dat men het op twee manieren kan lezen, ongeacht of de lezer rechtse of linkse sympathie heeft. Zo stelde de socioloog Mark Elchardus, toch van linkse snit, verleden vrijdag nog pertinent dat het migratiepact met klem verworpen moest worden. Bart Brinckman van De Standaard, dus van rechtse signatuur, vond in hetzelfde tv programma dat het pact moest worden gesteund.

Wat kan men uit dit alles besluiten? Het migratievraagstuk is veel te complex om er nu al een mondiale oplossing voor te bedenken. Het volksnationalisme is te eng om zelfs embryonaal een begin van oplossing te kunnen aanreiken. Maar wie het goed voor heeft die gaat straks naar Marrakesh om er het akkoord, met al zijn gebreken, te aanvaarden.

Dat kan perfect omdat het toch GEEN juridisch bindend akkoord is, ik bedoel een akkoord dat staten kunnen invullen naar eigen inzichten. Heel de xenofobe stemmingmakerij rond het akkoord kunnen we missen als kiespijn. Doen wat De Roover & Cie doen door er een regeringscrisis voor uit te lokken getuigt uiteindelijk van slechte wil. Zeggen dat de regering valt als het internationaal akkoord met gedoogsteun van de oppositie aanvaard wordt is plat opportunisme van al wie nu garen poogt te spinnen uit een artificieel opgeklopte spanning. Er zijn inderdaad dringender problemen dan een akkoord dat voorlopig met ogen en haken aan elkaar hangt.

WELK VERENIGD EUROPA?

Posted on 1min read1039 views

November 17, 2018

Naar aanleiding van de ondertekening van het migratiepact in Marrakeh is de verdeeldheid van Europa nog maar eens gebleken. Hoewel het pact niet bindend is twijfelen steeds meer landen in Europa of ze straks wel moeten toetreden tot het multinationaal pact. Koplopers zijn het xenofobe Hongarije en Oostenrijk met in hun spoor Polen, Kroatië, Slovakije, Bulgarije en nu ook de nieuwe twijfelaars België en Nederland. In België zijn het Vlaams Belang en N-VA de tegenstanders.

Ondertussen pleitten Macron en Merkel voor een Europese defensie. De Franse president herhaalde die eis op 11 november bij de herdenking van de Grote Oorlog die honderd jaar geleden werd beëindigd. Not amused met het Europese voornemen is President Trump die de Europese eis als een vorm van verraad beschouwt. De Amerikaanse economie drijft onder het bewind van Trump op de oorlogseconomie waarbij steeds meer wapens aan de bondgenoten worden verkocht.

GOOCHELEN MET MILJARDEN VOOR ONNODIGE GEVECHTSVLIEGTUIGEN

Posted on 2min read1052 views

October 26, 2018

De Belgische regering heeft dus beslist dat de F-35A van Lockheed Martin (LM) de best mogelijke vervanger van de F-16 is – een beslissing die al jaren vaststond op dictaat van het Amerikaanse militair-industrieel complex. Dat ons land hoegenaamd geen nood heeft aan een offensief gevechtsvliegtuig, wel aan een defensief wapen, kwam daarbij in het geheel niet ter sprake. Dat de Eurofighter, de Rafale of de Gripfen ettelijke keren beter geschikt zijn voor de verdediging van het grondgebied, voor het bewaken van ons luchtruim en voor de steun aan grondtroepen bij buitenlandse missies werd daarbij volkomen over het hoofd gezien: onze legerleiding verkoos immers mee te spelen op de grote koer met de grote jongens en dat daarbij enkel aanvalswapens goed genoeg waren. Van enige politieke tegenkanting van N-VA, CD&V, OpenVLD of MR hadden de militairen nauwelijks iets te vrezen, want dat soort partijen bestaat hoofdzakelijk uit onwetende meelopers aan de kloeke hand van Uncle Sam.

Helemaal lachwekkend was de show die de regering na de beslissing opvoerde. Premier Michel slaagde er zelfs in het Amerikaanse militair-industrieel dictaat voor een Eurovriendelijke beslissing te verkopen en minister Peeters rekende zelfs voor dat het terugverdieneffect groter zou zijn de initiële kost: 3,7 miljard voor een uitgave van 3,6 miljard. Toen de oppositie bij monde van Van der Maelen fijntjes opmerkte dat, als dit waar was, niets belette nog veel meer moordtuig aan te kopen, kraaide Defensieminister Steven VandePut warempel van de pret en kletste hij uit pure dwaasheid in zijn handjes. Maar wie had van een vaandelvlucht plegend rakkertje dat straks burgemeester van Hasselt mag worden, beter verwacht?

Ondertussen raamt de regering de kosten voor de vervanging van de F-16 door de F-35A van LM op 40 miljard voor de komende 40 jaar, net alsof het mogelijk zou zijn in een hoogst onzekere wereld ramingen over zulke lange periode te maken: zelfs de beste econometristen ter wereld kunnen geen betrouwbare prognoses maken over periodes van langer dan vijf jaar. Daarvoor is de reeks waarschijnlijkheden veel te groot. Maar dat hierbij tientallen miljarden door verdwaasde politieke warhoofden over de balk worden gegooid blijft voorlopig de enige zekerheid in een buitengewoon pijnlijk dossier.

STAATSSCHULD WEER BOVEN 100 %, MAAR TOCH MONSTERAANKOOP F35 BEVESTIGEN

Posted on 1min read1018 views

October 24, 2018

Na veel te lang dralen heeft Europa eindelijk beslist dat schulden uit de spoorweginfrastructuur goed en wel in de begroting moeten worden opgenomen. Daardoor is de staatsschuld weer meer dan 100 procent, plots 103;6 procent. Een ongelukkiger moment om aan te kondigen dat – zoals al jaren geleden werd beslist – de Belgische regering heeft beslist het monsterakkoord met de Amerikaanse oorlogsindustrie te honoreren is er niet. Algemeen wordt verwacht dat de aankondiging nog deze week zal gebeuren.

EEN DAME MET KLASSE EN TWEE KLEINE JONGETJES

Posted on 2min read1129 views

Mijn commentaar bij de gemeenteraadsverkiezingen kan kort zijn. Bart de Wever blijft nog zes jaar de baas van ‘t Schoon Verdiep, al was het wel erg nipt. Met Hasselt verovert NVA de burgemeester in een tweede provinciehoofdstad. Groen werkt aan een vooruitgang waarvan ze over zes jaar zeker de vruchten zullen plukken. Het is ongetwijfeld de partij die de jongeren het meest aanspreekt en wie de jeugd heeft, heeft ook de sleutel voor de toekomst in handen. CD&V doet het goed in het conservatieve Vlaanderen maar sloeg de bal serieus mis in Antwerpen door een niet-Antwerpenaar, een aan gespoelde dus, te laten kandideren voor de sjerp. Brugge werd veroverd op de socialisten.

Het partijsocialisme kalft verder af in Vlaanderen, maar houdt stand in Brussel en deels in Wallonië. Finaal houden de socialisten enkel Leuven en Vilvoorde als centrumsteden over. Vooral Mo mag fier zijn op zijn sjerp. Het MR van de Franstalige liberalen krijgt – net als cdH – forse klappen – fors genoeg om een voortzetting van de Zweedse coalitie bij de komende parlementsverkiezingen te reduceren tot een wensdroom van de erg bleke premier. De marxistisch geïnspireerde PVDA/PTB gaat in Vlaanderen veel moeizamer vooruit dan in Wallonië. Een uitgesproken rechts Vlaanderen en een even uitgesproken links Wallonië maken het land straks onbestuurbaar.

De Vlaamse liberalen konden het gewicht niet maken en zaten er in Antwerpen bij voor spek en bonen. Waar het hen wel voor de wind ging als in Gent en in Oostende gedroegen ze zich als twee kleine jongetjes die hopeloos voor hun beurt hadden gepraat. Enkel in Mechelen en Aarschot werden er resultaten neergezet waarop de blauwe garde fier kon zijn. Groot in het verlies was ongetwijfeld Jinnih Beels die een betere uitslag verdiende voor haar inspanningen. Maar wat een klassedame mijlen verheven over de kibbelende jongetjes in Gent en Oostende.

DEEL II VAN ECOCRISIS IN VS AL BEGONNEN

Posted on 1min read1180 views

October 11, 2018

Wanneer volgt Europa?

Economen hebben nog steeds niet begrepen hoe de huidige structurele crisis evolueert. De kortstondige heropleving die pas in 2016 merkbaar was werd door hen versleten voor de grote heropleving, terwijl de kortstondige groei, die tot eind 2018 duurde, al omsloeg in de aanloop naar een nieuwe recessie, Gisteren ontstond er in Wall Street paniek op de beurs toen de Dow Jones plots met meer dan 3 procent zakte. Meer dan een begin van het tweede deel van de wereldwijde crisis is het niet. Dat de wereldeconomie de drie laatste jaren opveerde was gewoon een gevolg van de artificieel laag gehouden interesten. Het is echter niet mogelijk de rente straks meer dan tien jaar te bevriezen. In de Verenigde Staten was die rente de laatste maanden al beginnen stijgen met noodlottige gevolgen voor de te verwachten economische groei. in Europa houdt de centrale bank de rente nog steeds in toom, maar beseffen bankiers wel dat de bevriezing van de interest niet lang meer kan volhouden. Eens de centrale bank de controle over de rente verliest staat men aan de vooravond van een nieuwe fase in de economische crisis. Ik ben begonnen aan een diepgaande analyse van de structurele die ik over anderhalf jaar wil publiceren, deze keer in het Engels.