Startpagina

PORTRET JPVR DOOR OLIVIER AMEYE

Posted on 1min read2169 views

December 8, 2018

Mijn Oostendse kunstmaatje Olivier Ameye heeft een portret van mij toegevoegd aan zijn verzameling portretten van vips. Het beeldt mijn boosheid uit toen ik een maand geleden te horen kreeg dat ik zonder bewijzen, louter op vermoeden, voor fiscale fraude werd veroordeeld. Mijn raadsman Peter Callebaut overtuigde mij na drie weken aandringen ervan beroep aan te tekenen tegen de veroordeling. Ameye stelt zijn werken vanaf januari tentoon in het centrum van Parijs. Daarover later meer. Het portret biedt hij te koop aan tegen 2500 euro (inclusief de hoge commissie voor zijn galerijhouder). Ik heb hem beloofd het portret op de keerzijde van mijn handtekening te voorzien bij verkoop.

THE VERY FIRST FERRARI GTO

Posted on 1min read3083 views

December 6, 2018

(110 x 90 cm, olieverf op doek)
“Chassis: 3223GT

Completed late in 1961, this is the very first 250 GTO built. It was extensively tested and remained at Ferrari until the summer of 1962 when it was sold to William McKelvy of American racing team Scuderia Bear through Luigi Chinetti. After a promising debut at Bridgehampton, it was successfully campaigned at Nassau where Lorenzo Bandini won the GT class in one race and Charles Hayes in two. Its racing career continued for several more years, and in 1966 it scored a GT class win in the 24 Hours of Daytona in the hands of then owner Larry Perkins and Jack Slottag. Later that year, chassis 3223GT was retired from contemporary racing. With the exception of a decade during the 1990s and early 2000s when it was in Japanese hands, it has remained in American ownership. The current owner acquired the first GTO in 2004 and had it restored to its Daytona class winning configuration.”

HET DIKTAT VAN PETER DE ROOVER

Posted on 2min read1609 views

November 17, 2018

Met Peter de Roover in de cockpit heeft N-VA gaandeweg meer ruggengraat gekregen. Zijn koppige drang om overal gelijk te krijgen past wonderwel in de winkel van Bart De Wever waar het slijpen van puntjes aan het Vlaamsche gras altijd hoog op de agenda van het Schoon Verdiep heeft gestaan. Neem nu het VN migratiepact. Tot voor De Roover zich als informele partijideoloog over het dossier boog had niemand van de partij, ook Theo Francken niet, graten in de tekst gezien. Maar nadat eerst de Verenigde Staten en daarna Australië de tekst van het internationaal akkoord verwierpen kon De Roover niet achterblijven. Het akkoord was opeens onverteerbaar voor al wie het Vlaams-nationalisme een warm hart toedroeg. Hiermee was in Vlaanderen de afkeer van het migratiepact niet langer het monopolie van Vlaams Belang (en Vuye & Wouters).

De ellende van het migratiepact is dat men het op twee manieren kan lezen, ongeacht of de lezer rechtse of linkse sympathie heeft. Zo stelde de socioloog Mark Elchardus, toch van linkse snit, verleden vrijdag nog pertinent dat het migratiepact met klem verworpen moest worden. Bart Brinckman van De Standaard, dus van rechtse signatuur, vond in hetzelfde tv programma dat het pact moest worden gesteund.

Wat kan men uit dit alles besluiten? Het migratievraagstuk is veel te complex om er nu al een mondiale oplossing voor te bedenken. Het volksnationalisme is te eng om zelfs embryonaal een begin van oplossing te kunnen aanreiken. Maar wie het goed voor heeft die gaat straks naar Marrakesh om er het akkoord, met al zijn gebreken, te aanvaarden.

Dat kan perfect omdat het toch GEEN juridisch bindend akkoord is, ik bedoel een akkoord dat staten kunnen invullen naar eigen inzichten. Heel de xenofobe stemmingmakerij rond het akkoord kunnen we missen als kiespijn. Doen wat De Roover & Cie doen door er een regeringscrisis voor uit te lokken getuigt uiteindelijk van slechte wil. Zeggen dat de regering valt als het internationaal akkoord met gedoogsteun van de oppositie aanvaard wordt is plat opportunisme van al wie nu garen poogt te spinnen uit een artificieel opgeklopte spanning. Er zijn inderdaad dringender problemen dan een akkoord dat voorlopig met ogen en haken aan elkaar hangt.

WELK VERENIGD EUROPA?

Posted on 1min read834 views

November 17, 2018

Naar aanleiding van de ondertekening van het migratiepact in Marrakeh is de verdeeldheid van Europa nog maar eens gebleken. Hoewel het pact niet bindend is twijfelen steeds meer landen in Europa of ze straks wel moeten toetreden tot het multinationaal pact. Koplopers zijn het xenofobe Hongarije en Oostenrijk met in hun spoor Polen, Kroatië, Slovakije, Bulgarije en nu ook de nieuwe twijfelaars België en Nederland. In België zijn het Vlaams Belang en N-VA de tegenstanders.

Ondertussen pleitten Macron en Merkel voor een Europese defensie. De Franse president herhaalde die eis op 11 november bij de herdenking van de Grote Oorlog die honderd jaar geleden werd beëindigd. Not amused met het Europese voornemen is President Trump die de Europese eis als een vorm van verraad beschouwt. De Amerikaanse economie drijft onder het bewind van Trump op de oorlogseconomie waarbij steeds meer wapens aan de bondgenoten worden verkocht.

GOOCHELEN MET MILJARDEN VOOR ONNODIGE GEVECHTSVLIEGTUIGEN

Posted on 2min read827 views

October 26, 2018

De Belgische regering heeft dus beslist dat de F-35A van Lockheed Martin (LM) de best mogelijke vervanger van de F-16 is – een beslissing die al jaren vaststond op dictaat van het Amerikaanse militair-industrieel complex. Dat ons land hoegenaamd geen nood heeft aan een offensief gevechtsvliegtuig, wel aan een defensief wapen, kwam daarbij in het geheel niet ter sprake. Dat de Eurofighter, de Rafale of de Gripfen ettelijke keren beter geschikt zijn voor de verdediging van het grondgebied, voor het bewaken van ons luchtruim en voor de steun aan grondtroepen bij buitenlandse missies werd daarbij volkomen over het hoofd gezien: onze legerleiding verkoos immers mee te spelen op de grote koer met de grote jongens en dat daarbij enkel aanvalswapens goed genoeg waren. Van enige politieke tegenkanting van N-VA, CD&V, OpenVLD of MR hadden de militairen nauwelijks iets te vrezen, want dat soort partijen bestaat hoofdzakelijk uit onwetende meelopers aan de kloeke hand van Uncle Sam.

Helemaal lachwekkend was de show die de regering na de beslissing opvoerde. Premier Michel slaagde er zelfs in het Amerikaanse militair-industrieel dictaat voor een Eurovriendelijke beslissing te verkopen en minister Peeters rekende zelfs voor dat het terugverdieneffect groter zou zijn de initiële kost: 3,7 miljard voor een uitgave van 3,6 miljard. Toen de oppositie bij monde van Van der Maelen fijntjes opmerkte dat, als dit waar was, niets belette nog veel meer moordtuig aan te kopen, kraaide Defensieminister Steven VandePut warempel van de pret en kletste hij uit pure dwaasheid in zijn handjes. Maar wie had van een vaandelvlucht plegend rakkertje dat straks burgemeester van Hasselt mag worden, beter verwacht?

Ondertussen raamt de regering de kosten voor de vervanging van de F-16 door de F-35A van LM op 40 miljard voor de komende 40 jaar, net alsof het mogelijk zou zijn in een hoogst onzekere wereld ramingen over zulke lange periode te maken: zelfs de beste econometristen ter wereld kunnen geen betrouwbare prognoses maken over periodes van langer dan vijf jaar. Daarvoor is de reeks waarschijnlijkheden veel te groot. Maar dat hierbij tientallen miljarden door verdwaasde politieke warhoofden over de balk worden gegooid blijft voorlopig de enige zekerheid in een buitengewoon pijnlijk dossier.