WETENSCHAP

DIT IS DE INLEIDING VAN MIJN ARTIKEL OVER DE BEGTROUWBAARHEID VAN DE WETENSCHAP

Posted on 2min read730 views

Hoe vaak hoorden we geen uitspraken in de zin van: “Wetenschappelijk onderzoek toonde aan dat …” of “Het is wetenschappelijk bewezen dat …” Daarbij neemt men aan dat wetenschap altijd waar is. Maar hoe betrouwbaar is wetenschap? Heel veel van wat we wetenschap noemen, en we als waar aanvaarden, is noch waar, noch onwaar, en behoort tot de metafysica. Gedurende een korte tijd (volgend op de publicatie van de Tractatus van Wittgenstein) zag het ernaar uit dat we een messcherp onderscheid konden maken tussen betrouwbare wetenschappelijke uitspraken en onbetrouwbare metafysische uitspraken. Maar Wittgenstein zette dat onderscheid zelf op de helling met de postume publicatie van zijn Philosophical Investigations. Nog later pakte de (overwegend Franse) postmoderne filosofie uit met de stelling dat er in de algehele wetenschap minder waarheid is vervat dan in een simpel literair gedicht. De tijd van betrouwbare algemene theorieën leek hopeloos voorbij. Is dat zo? Is cognitief denken onmogelijk geworden? Hierna volgt een reflectie. Het tijdgewricht waarin we leven, althans in de westerse wereld, noemt men de postmoderniteit. Het wordt gekenmerkt door grote onzekerheid en een gevoel van toenemende onveiligheid. Onzekerheid heerst rond onbeantwoorde vragen met betrekking tot de toekomst van de planeet, tot de duurzaamheid van de energievoorziening, tot de werkzekerheid, tot de stabiliteit van het gezin, tot de gedaalde sociale controle, tot de toename van het aantal asielzoekers, tot het bestaan van een god, enzovoort. Onveiligheid houdt verband met oorlog, met terrorisme, met criminaliteit. Het is de bedoeling al die fenomenen wetenschappelijk te bestuderen. Maar hoe zeker ben ik dat wetenschap nog steeds betrouwbaar is?

HOE KOMT HET TOCH DAT MENSWETENSCHAPPEN ONS LEUGENS WIJSMAKEN EN NATUURWETENSCHAPPEN ZOVEEL MINDER?

Posted on 1min read819 views

Ik heb een verduidelijkend stukje van een goeie 30-tal bladzijden geschreven over de al dan niet betrouwbaarheid van de wetenschap. Ik ben zinnens het te versturen naar mijn generatiefenoot Etienne Vermeersch met de vraag of hij het gepubliceerd krijgt in een universitair tijdschrift. Als je geen medewerker bent van een universiteit kan het een jaar of meer duren alvorens een artikel gepubliceerd wordt. Wie het nu al lezen wil kan een mail sturen naar politiek2@gmail.com en het bestellen. Binnen 24 uur na betaling van 12,95 euro op KBC rekening BE73 7340 3806 7960 krijg je het toegestuurd.