Previous
BANKENCRISIS VAN 2008 GEVOLG VAN EXCESSIEVE DERIVATENHANDEL EN LIBOR FRAUDE DOOR GROOTBANKEN
KAN JE DOOR ZELFSTUDIE EEN STEENGOED ECONOOM WORDEN?