EUROPA MOET STOPPEN DE ANGSTPSYCHOSE VERDER AAN TE ZWENGELEN – HOOGSTE TERREURALARM VOOR BRUSSEL, WAAROM?

Posted on 2min read537 views

Nu een splintergroep van Al-Qaida in de Bamako, de hoofdstad van Mali, in een hotel een aanslag pleegde, krijgt de gedesinformeerde burger de indruk dat het jihadisme een wereldwijde plaag is die om het even wanneer om het even waar kan toeslaan. Dat is flagrant onwaar als we in globale termen redeneren. En ja, in Afrika, vooral in Nigeria en Kenya, regent het terreuraanslagen. Al vergeten dat Boko Haram in november 2014 dagelijks aanslagen pleegde waarbij toen gemiddeld 36 dodelijke slachtoffers per dag vielen? Dat zoiets mogelijk is komt hoofdzakelijk omdat in bepaalde delen van Afrika zwakke regeringen de controle over de veiligheid van hun burgers totaal zijn kwijtgeraakt. Maar Europa is Afrika niet, en al laat de internationale samenwerking in de strijd tegen het terrorisme er te wensen over, het is voor de jihadisten in Europa ettelijke honderden keren moeilijker om aanslagen te plegen dan in bepaalde delen van Afrika. Als het hoofd van Europol dan op de buis komt verklaren dat we er zeker mogen van zijn dat in Europa nog verdere aanslagen zullen volgen, dan zadelt dit de burgerbevolking alleen maar op met een collectieve angstpsychose – angstpsychose die de projectie is van de angst van politici en hun veiligheidsadviseurs. Toegeven aan de persoonlijke angst is uiteindelijk een overwinning voor de godsdienstwaanzinnigen van Daesh. Het volstaat dat Alexander De Croo in een interview met de Britse zakenkrant Financial Times speculeert dat de overal gezochte Salah Abdeslam in het Brusselse is ondergedoken opdat OCAD (het Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging) het Crisiscentrum adviseert voor Brussel het hoogste dreigingsniveau (4 in plaats van 3) uit te roepen. Dat is wat vannacht dus gebeurde. Dus wordt de Veiligheidsraad bijeen geroepen voor zaterdagmorgen. Maar als politici er niet in slagen het hoofd koel te houden, moet men niet verwonderd zijn dat de paniek bij de bevolking collectief wordt. (wordt vervolgd)

HOU TOCH OP ABAAOUD VOOR TE STELLEN ALS EEN SPILFIGUUR IN HET EUROPESE IS-NETWERK.

Posted on 2min read528 views

Of de terrorist Abdelhamid Abaaoud al dan niet werd gedood bij de belegering in Saint-Denis is onbelangrijk. Bepaalde media verliezen er het hoofd bij – niet verwonderlijk als het over Daesh gaat – door Justitieminister Koen Geens naar de mond te praten als zouden de Europese terreurgroepen na de uitschakeling van Abaaoud onthoofd zijn. Abaaoud is hoegenaamd niet de leider van de terroristen die Daesh met een missie naar Europa zou hebben gestuurd. In Europa werkt de terreurorganisatie IS met drie netwerken die er aanslagen moeten plegen. Daarbij gaat het om (1) Franse netwerken, (2) Tsjetsjeense netwerken en (3) Belgisch-Libische netwerken (die laatste ondergedoken in de Brusselse gemeenten).

Het groepje psychopaten rond Abaaoud – "c'était juste un con, un enmerdeur né" zeggen vroegere schoolmakkers unisono van hem – handelt helemaal niet volgens de instructies uit ar-Raqqah. Het is nooit meer geweest dan een zootje ongeregeld in de marge van de Belgisch-Libische netwerken. Dat de militaire leiding van Daesh, bestaand uit soennitische officieren van de geliquideerde Saddam Hussein, nauwelijks aandacht besteedt aan de horde gekken rond Abaaoud, is duidelijk gebleken uit het laatste nummer van het propagandatijdschrift Dabiq (nummer 12/1) dat gisteren verscheen. Daarin is het de gewoonte gesneuvelde terroristen op te hemelen als martelaren. In het recente nummer van Dabiq staan wel foto's van wat er vrijdagnacht in Parijs gebeurde, maar nergens foto's van de martelaren uit de kliek van Abaaoud.

Het is meer dan waarschijnlijk dat de psychopaat Ababbaoud inderdaad één van de leiders was van de aanslagen in Parijs, maar dat deed hij op eigen houtje, in de hoop op te klimmen in de militaire hiërarchie van Daesh. Hij deed het NIET in opdracht van IS die daarvoor rekende op zijn Belgisch-Libische netwerk, niet op het knullige werk van de psychopaat uit Molenbeek. Nu beweren dat met het opruimen van Abaaoud en zijn bendetje een grote slag werd geslaan is bijzonder naïef. De eigenlijke opruiming van de drie Europese netwerken van Daesh moet eigenlijk nog beginnen. Ondertussen lijkt Europa op weg de vrijheid van zijn burgers nog meer te beknotten in een Europese variant van de Amerikaanse Patriot Act die na 9/11 werd goedgekeurd. Door toe te geven aan de angst speelt het bange Europa helemaal in de kaart van Daesh die niet liever wil dan dat de "ongelovigen" (sic) in Europa sidderen en beven. Wordt het geen tijd dat mensen weer een beetje normaal gaan leven? Dat ze ongestoord naar het voetbal, naar een concert, naar een betoging kunnen gaan. En stop met onze vrijheid nog meer te beknotten door iedere burger te aanzien als een potentieel terrorist.

MAAR NEEN, WE STAAN NIET AAN DE VOORAVOND VAN EEN DERDE WERELDOORLOG

Posted on 2min read551 views

Naarmate Europese politici steeds meer toegeven aan de gevoelens van paniek nu ook de wedstrijd Duitsland-Nederland op het laatste nippertje werd afgelast, ontstaat in West-Europa een gevoel van collectieve angst – net wat Daesh hoopte te bereiken met de aanslagen in Parijs, Libanon en boven Egypte. Steeds meer mensen laten zich meesleuren door de paniek van hun politieke leiders. Sommigen hebben het meteen over een derde wereldoorlog. Als was de wereld gekrompen tot die 40.000 godsdienstwaanzinnigen die aan de rand van het Syrische en Noord-Iraakse woestijnzand denken dat ze een kalifaat hebben gesticht.  Wat er nu gaande is, is de prijs die we betalen voor de destabilisering die een trio oorlogsmisdadigers met de Tweede Golfoorlog in gang hebben gezet: George W. Bush, Donald Rumsfeld en Dick Cheney. Die oorlog was nergens anders voor nodig dan het dienen van de belangen van het Amerikaans militair-industrieel complex. Daesh kan gerust beschouwd worden als de postume wraak van Saddam Hussein. Het zijn de verbannenen uit zijn leger en zijn administratie die van het machtsvacuüm onder de sjieitische marjonet Al-Maliki gebruik hebben gemaakt om een grensoverschrijdende denkbeeldige staat te stichten.

Ondertussen wordt het met de dag duidelijker dat je het verwerpelijke salafisme niet verslaat met reeksen van bombardementen. Je maakt er enkel meer burgerslachtoffers mee. Natuurlijk zijn er grondtroepen nodig. Hollande en Poetin kramen stoere oorlogstaal uit, maar net als Obama durven ook zij geen grondtroepen inzetten. Nochtans zou het sturen van het Franse vreemdelingenlegioen de salafisten de genadeslag kunnen toedienen, want op 500 Tsjetsjenen na stelt het leger van Daesh niets voor. Hoe langer het denkbeeldige kalifaat blijft bestaan, hoe beter het tweede front in Europa – lees Brussel – zich zal organiseren om spectaculaire aanslagen te blijven plegen. Daarom wordt het hoog tijd dat er zo snel mogelijk grondtroepen naar Syrië worden gestuurd en dat de nepbombardementen van Amerika ophouden. Vredesduif Obama is uiteindelijk een mislukkeling in het Midden-Oosten.

WAT ZIJN WIJ TOCH SELECTIEF IN ONZE VERONTWAARDIGING

Posted on 1min read609 views

Het oude continent – Spengler noemde het Het Avondland – is collectief verontwaardigd na wat er in Parijs gebeurde. Faceboek kleurt Franse vlaggetjes. Dat het geen Russische waren nadat Daesh (=IS) een Russisch passagiersvliegtuig in de lucht liet ontploffen is op zijn minst nog verstaanbaar nadat we met zijn allen werden gehersenspoeld dat Rusland de MH117 boven Oekraine uit de lucht schoot (wat nog steeds niet bewezen is trouwens). Maar hoe solidair waren wij met Libanon toen dezelfde dag als Parijs 46 Libanezen omkwamen na een aanslag door IS-zelf moordterroristen? Zagen jullie ergens Libanese vlaggetjes? Neen toch. Het voorval haalde nauw het nieuws. En waar dat al gebeurde maakte de internationale pers ons wijs dat het om aanhangers van Hezbollah ging (wat flagrant onwaar was). Op die manier wordt het nieuws bestendig bijgekleurd. Triestig.