VOOR STUDENTEN

Posted on 1min read636 views

Last met de berekeningen voor je thesis? Ik kan je daarbij helpen. Mail naar politiek2@gmail.com. Formuleer altijd eerst je werkhypotheses. Verzamel daarna de cijfers die je nodig hebt om je werkhypotheses te toetsen.

Share