Tag Archives bart de wever

JOBS, JOBS, JOBS: PERTINENTE LEUGEN VAN NVA-PVV-CD&V KLIEK DAT ER JOBS BIJKOMEN. VRT (CHRIS DE NIJS) MOEDWILLIG VERKEERD

Posted on 2min read586 views

Van de nationale omroep zou de burger op zijn minst mogen verwachten dat de berichtgeving die ze verstrekt objectief is, en in geen geval tendentieus. Maar telkens er een flink aantal jobs verloren gaan (4.000 in de voorbije week) krijgt de kijker of luisteraar te horen dat er op nationale schaal jobs bijkomen. Welnu dat is PERTINENT ONWAAR. Gisteren pakte VRT journalist Chris De Nijs een zoveelste keer uit met diezelfde leugen als hij premier Michel naar de mond praatte dat er dankzij het harde werk van de regering veel meer jobs gecreëerd worden dan er verdwijnen. Dat politici, die graag hun eigen propaganda geloven, niet altijd te vertrouwen zijn weten we al lang. Maar van een journalist van de openbare zender, die in het nieuws uitpakt met grafiekjes over het aantal jobs, mag men op zijn minst toch verwachten dat hij ooit macro-economische statistieken heeft leren lezen. Zo niet bij de VRT waar blijkbaar geen officiële bronnen worden geconsulteerd. Had de VRT dat wel gedaan dan had ze op zijn minst premier Michel openlijk moeten tegenspreken dat zijn regering in het geheel geen jobs, jobs, jobs creëert, ondanks alle inspanningen die ze van de bevolking vraagt, maar dat nog steeds jobs verloren gaan (ondanks een illusoire herleving van de economie). FOD Economie publiceert driemaandelijks cijfers over de activiteitsgraad. Link: http://statbel.fgov.be/nl/modules/publications/statistiques/arbeidsmarkt_levensomstandigheden/Arbeidsmarktindicatoren.jsp​. Wie op die bladzijde de derde excel link aanklikt vindt de officiële cijfers. Daar vindt men de officiële cijfers. Op het einde van het vierde kwartaal van 2014 bedroeg de werkende bevolking 4.575.276 eenheden. Op het einde van het eerste kwartaal van 2016 (meest recente cijfers) was dat GEDAALD tot 4.532.360. Er zijn sinds de regering Michel aan de macht kwam dus goed en wel meer dan 45.000 jobs VERLOREN gegaan. “Show me the money” snauwde Bart de Wever de Waalse socialist Paul Magnette toe in volle verkiezingsstrijd. Ondanks de welwillendheid waarmee de bende van De Wever & Cie zich plooit naar de desiderata van VOKA en het patronaat was deze regering van overwegend advocaten (en een paar bijvoegseleconomen, stijl Van Overtveldt) doodgewoon niet in staat één enkele nieuwe arbeidsplaats bij te creëren. Hoe onbekwaam kan een regering dus zijn?

NVA EN DE NOODTOESTAND

Posted on 1min read785 views

Als Bart De Wever toch zo graag mensen wil aanhouden dan had hij destijds in Leuven maar wat beter gestudeerd moeten hebben in plaats van tot diep in de nacht met zatte studenten te leuteren (dat noemde hij: discuteren) over het geslacht van de engelen. Uiteraard wordt hij er liever niet aan herinnerd dat hij feestelijk gebuisd was in zijn studies in de rechten, zodat hij uit armoede geschiedenis moest gaan studeren.

Waar zijn NVA nu mee bezig is, is het misbruiken van de permanente terreurdreiging om het land te omvormen tot een fascistoïde politiestaat waar mensen kunnen worden aangehouden zonder tussenkomst van de rechter. Ondertussen blijkt steeds duidelijker dat de clan De Wever-Jambon-De Roover niet op dezelfde lijn zit als de clan Bourgeois-Vuye-Wouters die meer respect betoont voor de rechtstaat dan een kliek spruiten van zwartzakken. Politici die het recht op vrije meningsuiting trachten te muilkortven, zoals Peter De Roover, zijn kruipend vergif binnen de democratie.

(PS Man op de foto is Peter de Roover, fractieleider NVA. En hebben jullie ook datzelfde kotsmisselijk gevoel als jullie die triomfantelijke schijnheilige glimlach op die smoel bekijken?)

WANNEER HOUDT BART DE WEVER NU EENS OP VERKEERDE CIJFERS OVER DE ECONOMIE VAN HET LAND AF TE RAMMELEN?

Posted on 2min read594 views

In "De Afspraak" van vrijdag 20 mei was het nog maar eens zo ver. Bart de Wever rammelde nog maar eens een lijst cijfers over de macro-economische situatie van het land af die moedwillig verkeerd zijn. Zo zou het tekort op de lopende begroting met 0,5 % zijn gedaald, zou de werkloosheid met 60.000 eenheden zijn gedaald, zou het tekort op de handelsbalans niet langer negatief zijn maar positief (als was er voorheen een tekort geweest). En weer niemand om die klinkklare leugens tegen te spreken. De harde realiteit is dat N-VA geen eigen economisch programma heeft, maar doodgewoon de ultraliberale politiek van de liberalen, als slaafse slippendragers van het patronaat overneemt – een politiek die van de werkende bevolking voortdurend nieuwe offers vraagt om hiermee niets te bereiken.

Alle maatregelen ten spijt loopt het tekort op de begroting verder op. Laat De Wever – die toch zo graag compleet irrelevante vergelijkingen maakt met het Romeinse rijk – nu toch eens ophouden te zondigen tegen de zevende propositie tegen de "Tractatus" van Ludwig Wittgenstein door voortdurend te lullen over dingen waarover hij (wegens embryonaal gebrek aan inzicht) niet spreken kan.

De globale structucturele crisis die al latent voortwoekerde sinds 1988 om in 2008 manifest te worden is een crisis die NIET zal ophouden, ondanks het inpompen van honderden miljarden euro's in het kader van "qualitative" easening. Met de robotisering van de westerse economie in het verschiet zullen in de twee komende decennia meer jobs verloren gaan dan er kunnen worden gecreëerd. Dat heb ik haarfijn uitgelegd in mijn boek "De kop van de crisis, maar waar is de staart?" – boek van 484 A4 pp dat niemand durfde uit te geven maar dat de vinger op de wonde legde. (Het boek is nog steeds verkrijgbaar in PDF versie voor wie geïnteresseerd is).

meer info: https://jeanpierrevanrossem.com/tekst-van-mijn-crisisboek-is-verkrijgbaar-2/

HOE ONBEKWAAM KAN EEN REGERING ZIJN?

Posted on 2min read684 views

Wat in dit land aan het gebeuren is tart alle verbeelding. Reeds anderhalf jaar voert deze onzalige coalitie van N-VA, CD&V, Open VLD en MR een politiek van bezuinigingen die alles alleen maar erger heeft gemaakt: stakingen van luchtverkeersleiders, van cipiers, van brandweermannen, van politie – waarbij alleen de doodgewone man in zijn of haar doodgewone straat moet inleveren, om wat te bereiken? Om het tekort op de begroting te reduceren. Zo, Bart dce Wever, show us the money. Wat heb je nu bereikt? Eind dit jaar zal het tekort op de lopende begroting 3,2 % van het BNP zijn, stukken meer dan ten tijde van de belastingsregering van Di Rupo. En dan maar pochen dat er 30.000 nieuwe jobs werden gecreëerd. Wie houdt de regering hiermee voor de zot? En wat met de jaarlijkse toename van schoolverlaters die nergens werk vinden? Wat met de jaarlijkse afvloeiiing van nieuwe gepensioneerden? De werkelijkheid is dat de werkloosheid blijft toenemen.

Dat krijg je dan van een regering die totaal verblind kiest voor de oplossing als bedacht doot het patronaat, een oplossing waar bedrijven de kosten minimaliseren in de hoop de winsten te maximaliseren. Bij zo'n stompzinnige micro-economische approach vergeet men dat bezuinigingen op de loonkosten macro-economisch leiden tot een verlaging van het nationaal inkomen en in het beste geval tot nog meer overproductie. En neem dan die hemeltergende staking van cipiers met ziektebriefjes uit Wallonië en Brussel die nu al drie weken bezig zijn de radicalisering van opgesloten moslims met de blaasbalg van de waanzin zitten aan te wakkeren. Daarna dan maar staan klagen dat ze het spook van het terrorisme niet onder controle krijgen. 

Het wordt echt tijd dat bekwame mensen zich gaan verenigen rond een compleet nieuwe politieke partij die het programma overneemt dat ik destijds heb voorgesteld. Geef de kiezer godverdomme een alternatief voor de klunzen van N-VA & Co die dit land ten gronde richten.