Tag Archives erdogan

MASQUERADE, WHAT ELSE?

Posted on 2min read655 views

Exact een jaar geleden zei een overmoedige Angela Merkel "Wir schaffen das". Geschafft heeft ze het niet vermits ze een akkoord nodig had met president Erdogan om de Syrische, Iraakse en Afghaanse vluchtelingen buiten Europa te houden. In eigen land is diezelfde Erdogan al een maand bezig met al wie hem niet gezind is te laten opsluiten wegens "landverraad" en lidmaatschap van de Gülem-beweging. Op de Filippijnen is ene Rodrigo Duterte al twee maand ingezworen als nieuwe president. Hij zet er zijn volk aan drugsversaafden zonder vorm van proces te vermoorden. In Brussel heeft de Europese Commissie Apple een boete van 13 miljard euro (+ nalalatigheidsinteresten) opgelegd, te betalen aan Ierland dat het cadeau met alle mogelijkheden betwist. In Syrië is met de dood van Abu Muhammad al-Adnani op één na de laatste oorspronkelijke leider van ISIS opgeruimd. Van de leiders die één jaar geleden nog aan het hoofd van het rotkalifaat stonden is nu enkel nog de verlamde kalief over, Abu Bakr al-Baghdadi zelf. In Sirthe (Libië) verliest IS zijn enige commandopost. In het stukgeschoten Aleppo weet de bevolking niet meer waarheen gevlucht. In Mosoel zijn coalitietroepen begonnen met de ontzetting van de stad uit handen van IS terroristen. In Noord-Korea is de vice-premier en minister van onderwijs Kim Yong-jin (63) geëxecuteerd wegens 'slecht gedrag' tijdens een parlementszitting.

Ondertussen behoort het verstrekken van kredieten steeds minder tot de taken van banken die hoofdzakelijk geld verdienen door de gokken op risicovolle bankderivaten in een wereld waar na op opheffing van Bretton-Woods deviezen door niets meet gedekt zijn. Maar de pers vond deze zomer het modewoord om zich over niets van dit alles nog zorgen te maken. Dat woord is BOERKINI. Nu we met zijn allen naar hartelust kunnen lullen over dit non-issue, kunnen we de ware problemen perfect makskeren.

 

ERDOGAN ROEPT DE NOODTOESTAND UIT. TURKIJE HOPELOOS VERDEELD EN VERZWAKT

Posted on 3min read513 views

Laten we wel wezen, ik denk niet dat in België 0,01 procent van de bevolking achter de mislukte staatsgreep in Turkije staat: een coup is wel het allerlaatste wat een democratie nodig heeft. Militairen horen thuis in hun kazernes, niet in de politiek. Het sopeculeren dat de Turkse president Erdogan de coup zelf in scène zou hebben gezet is verder van de waarheid dan zijn uitlating "De couppleging is een godsgeschenk.". Inderdaad qua overreactie heeft Erdogan zijn volk niet gespaard. In zes dagen tijd heeft hij schone kuis gehouden in leger, pers, gerecht, administratie, onderwijs en politieke tegenstanders. Liefst 56.000 personen werden ondertussen uit hun functie ontheven, onder hen een derde van de legergeneraals, 15.200 leraars in het publiek onderwijs, 21.000 in het privé onderwijs. Alle overheidsambtenaren werden verplicht terug te keren uit vakantie. Alle universiteitsdecanen zijn ontheven uit hun functie.. Geen laptop of vaste schijf mag een universiteit verlaten. Ondertussen werd, voorlopig voor een periode van drie maanden, de noodtoestand uitgeroepen en zal er regeerd worden buiten het parlement, bij decreet. Erdogan, die in 2004 zelf de doodstraf in Turkije heeft afgeschaft legt zijn volk nu in de mond dat het hem vraagt de doodstraf opnieuw in te voeren.

Het resultaat daarvan is een situatie van angst, chaos en paniek. De voortdurende oproep van Erdogan dat mensen met Turkse vlaggen op straat moeten komen moet verhullen hoe hopeloos verdeeld het Turkse volk is. Ook niet dat de Turkse staat ontussen verzwakt is. Geen enkele staat kan zich veroorloven 4 % van zijn leraren, grote kuis te houden in het gerecht en een derde van al zijn legegeneraals op te pakken zonder ernstige schade te leiden.

Ondertussen heeft Erdogan samen met zijn binnenlandse veiligheidsraad beslist dat alle aanhangers van zijn aartsvijand Gülen terroristen zijn. In landen als Duitsland (met 2,8 miljoen Turken), Nederland (met 360.000 Turken), België (met 230.000 Turken) en Oostenrijk werden kliklijnen opgestart om Gülenaanhangers aan de galg te praten. Er circuleren ondertussen lijstjes met verdachte personen van wie de handelszaken door de "ware" Turken dienen te worden gemeden, liefst tot ze in faling gaan. Schaamteloos vraagt Erdogan de regeringen van die landen tegoeden van Gülemaanhangers te blokkeren. Ondertussen heeft universitair onderzoek aangetoond dat Nederlandse (en Belgische) Turken zich bovenal Turk voelen en slechts zeer bijkomstig Nederlander of Belg. Dat zou in meer dan 75 % van de gevallen opgaan. ZE vormen zeer gesloten conservatieve groepen die hoofdzakelijk contact onderhouden met de eigen bevolkingsgroep, waardoor de formele sociale controle er zeer hoog is. De meeste van die Nederlandse of Belgische Turken weten nauwelijks hoe de staatsstructuur van Nederland of België in elkaar zit, ze spreken thuis voornamelijk Turks, interesseren zich aan Turkse kranten niet aan lokale kranten. Op deze fb pagina is voldoende gebleken hoe laag de intellectuele ontwikkeling is van diegenen die met Turkse vlaggen lopen te zwaaien. Het gaat in hoofdzaak om onbeschofte dwazekloten die mij verbieden één kwaad woord van hun land (Turkije) en zijn leiders te zeggen. Alsof ik mij de mond zou laten snoeren door dat zooi. En waarom horen we Meyrem Almaci van Groen nu opeens niet meer?

PLEIDOOI VOOR HET TERUGSTUREN VAN TURKSE OPROERKRAAIERS HIER NAAR HET LAND VAN ERDOGAN

Posted on 2min read545 views

De Turkse president Erdogan levert dagelijks het bewijs dat zijn land alles behalve een moderne rechtstaat is. Hij is een heksenjacht begonnen tegen alles wat niet naar zijn pijpen danst. Van de scheiding der machten, die toch fundamenteel is voor een moderne rechtstaat, laat hij geen spaander meer heel. In precies dezelfde stijl die Adolf Hitler midden de jaren 1930 gebruikte om tegenstanders uit te schakelen, is Erdogan begonnen aan een heksenjacht op alles wat Gülen gezind is. Hij heeft zelfs embryonaal niet de minste aanzet van een bewijs gevonden dat, de gematigde liberale moslim die Gülen is, achter de coup zat. Het moet volstaan dat Erdogan het zegt opdat een meederheid van verdwaasde Turken het hem napraat. Wat momenteel in Beringen en in Heusden-Zolder (waar politie de huizen van Gülen qaanhangers moet bewaken) is wraakroepend. Dat komt ervan als je Turkse fanatici, vaak niet eens in staat zich deftig uit te drukken in één van de talen van ons land, toeliet een dubbele nationamliteit te hebben.

Het wordt dus hoog tijd dat er een wet wordt gestemd die Turken die rellen veroorzaken in ons land (ongeacht van welke strekking ze zijn)de Belgische nationaliteit afneemt en hen stante pede terugstuurt naar Istanbul, met compleet verlies van alle verworvenheden inzake sociale zekerheid.

Net zoals Hitler de Brand van de Reichstag in de schoenen schoof van Marinus Vander Lubbe en zo een grote schoonmaak begon te houden in Duitsland, schuift Erdogan de coup geheel gratuit in de schoenen van Gülen om voortdurend mensen (het zijn er al meer dan 9.000!) te laten oppakken. Zijn zuiveringsactie, waadrbij de scheiding der machten niet langer wordt gerespecteerd, loopt geheel parallel met die van Hitler. Maar omdat Turkije lid is van de Navo kan Erdogan straks een spil slaan tussen Rusland en Amerika, genoeg voor een derde wereldoorlog. Natuurlijk wordt het prutsleger van Erdogan dan onder de zoden gelopen door het Russische leger, maar dan zal hij de hulp inroepen van zijn Navo-bondgenoot Amerika.

Erdogan is met zijn dubbele agenda zowat de grootste bedreiging voor de wereldvrede en de Belgische Turken die nu achter hem staan kunnen straks gevaarlijke collaborateurs worden. Dus heren politici als het waar is dat 'gouverner c'est prévoir', begin dan maar nu met het terugsturen van al die domme Turkse oproepkraaiers in ons land naar het land van hun aanbeden Erdogan.

WAT ERDO(LF)GAN MET DE FAKE-STAATSGREEP BEREIKT HEEFT

Posted on 2min read773 views

Naarmate er meer informatie binnensijpelt over de mislukte staatsgreep in Turkije wordt duidelijk dat ze niet de geringste kans maakte. De coup was het werk van amper 3.000 (jonge) militairen (uit een leger dat 550.000 eenheden bevat) van wie de meerderheid niet eens wist waarover het ging. Ze werd zeer onprofessioneel aangepakt omdat iedere serieuze coup begint met de aanhouding van het staatshoofd.
Voor Erdogan was de mislukte coup koren op zijn molen.

(1) Het liet hem toe de islamidsering van de Turkse staat verder op te drijven en Turkije steeds verder te verwijderen van de secularisering die Kemal Ataturk z gronddig bepleitte bij de stichting van het moderne Turkije.
(2) Het liet hem toe 2750 rechters zonder AKP partijkaart op te pakken door hen – zonder enig gerechtelije onderzoek – te ontslaan.
(3) Het stelde hem in staat chantage te plegen tegenover de Verenigde Staten. De militaire luchthaven van Incirlik zonder elektriciteit te zetten en een deel van het luchtruim boven Turkije voor alle luchtverkeer te sluiten. Maar Incirlik is wel de luchthaven van waaruit de Amerikanen vluchten tegen IS laten vertrekken. Door zomaar uit zijn duim te zuigen dat Fethullah Gülen de man achter de coup is kan hij nu Amerika voor een deal stellen, namelijk dat Incirlik onbruikbaar blijft tot de Amerikanen Fethullah Gülen aan hem uitleveren.
(4) De coup wordt door Erdogan misbruikt om (a) herinvoering van de doodstraf te eisen, (b) grote kuis te houden binnen het leger waar nogal wat militairen alles behalve AKP gezind zijn en (c) de scheiding der machten geweld aan te doen door grote kuis te houden in de rechtspraak (steeds meer AKP-gezinde rechters die naar zijn pijpen dansen).

De manier waarop Erdogan tewerk gaat doet steeds meer denken aan de manier waaop Hitler te werk ging door in naam van de democratie steeds meer tengestanders uit te schakelen. En met zo'n gevaarlijk heerschap sluit het Europa-op-flanellen-benen akkoorden om zijn vluchtelingenprobleem op te lossen. Wordt het niet hoog tijd Turkije uit de NAVO te zetten voor hij de hele wereld meesleurt in zijn oorlogsplannen? Het wordt!