Tag Archives literatuur

Hoe Ernstig Was Jean Pierre Van Rossem?

Posted on 3min read987 views

Titel:
Hoe Ernstig Was Jean Pierre Van Rossem?

Door:
Frank Vandenbroucke

Beschrijving:
Met stijgende verbazing hebben we vorig jaar de artikelenreeks van Jean Pierre Van Rossem over de ekonomische krisis in het weekblad KNACK gelezen. Jean Pierre Van Rossem (JPVR) presenteert zichzelf als een “marxistisch ekonometrist” die reeds in 1969-70 met een eigen model ‘303 x 303’ de ganse krisis exakt zou voorspeld hebben. Bovendien heeft hij een Plan dat de werkloosheid in één klap nagenoeg volledig zou oplossen. Geen wonder dus dat de tien artikels in KNACK door heel wat mensen gelezen zijn! Een jaar geleden werden deze artikels doorJPVR gebundeld in een boek “Hoe genezen we onze zieke ekonomie – DEEL 1”. De perskonferentie ter gelegenheid van dit boek werd o.a. ingeleid door Luk Beernaert van het V.E.V. Ex-premier Tindemans was bij de aanwezigen. JPVR is er dus wel in geslaagd zich in de belangstelling te schrijven. We vrezen echter dat heel wat lezers een totaal verkeerd beeld zullen krijgen van wat ekonometrie en marxisme betekenen. Sterker uitgedrukt: JPVR dreigt linksgeoriënteerde of/en marxistische ekonornen die het ernstig menen, te diskrediteren. Daarom vonden we het nodig zijn teksten systematisch door te lichten. We kunnen onze konklusies als volgt samenvatten

1. Afgezien van een bepaalde terminologie, is de methode van JPVR op verschillende punten tegenstrijdig met de grondbeginselen van de marxistische ekonomie.

2. JPVR wil de lezer – via verwijzingen naar ingewikkelde formules en modellen – laten geloven dat hij een ekonometrisch brein is. Hij maakt echter reken- en denkfouten in zijn eenvoudigste en belangrijkste formules.

3. Herhaaldelijk betrappen we JPVR op fouten die we moeilijk anders dan ekonomische nonsens kunnen noemen. We kunnen ons ook niet van de indruk ontdoen dat de auteur regelmatig data en cijfers fantazeert.

4. In zijn verklaring van de ekonomische krisis benadrukt hij volledig terecht het belang van de winstvoet. Het denkschema waarmee hij de evolutie van de winstvoet en de krisis poogt te VERKLAREN is echter zeer simplistisch. Heel wat essentiële elementen ontbreken o.i. erin. De tegenstelling tussen ‘risikodragend’ en ‘risiko-mijdend’ kapitaal is inderdaad belangrijk in de ekonomische krisis, maar ligt op een ander vlak dan JPVR aangeeft. Een samenhangende verklaring van de krisis hebben we m.a.w. niet gevonden.

5. Het Plan om de krisis op te lossen lijkt ons inkonsistent.

6. We vermoeden dat de zgn. modellen “303 x 303”, “606 x 606” en “MicroTra” niet bestaan. Er is voorJPVR een heel eenvoudige weg om ons vermoeden tegen te spreken, en meteen te bewijzen dat hij inderdaad ernstig te nemen is (en dus een heel goed deel van ons betoog hier te ontkrachten) : hij zou de VOLLEDIGE modellen, alsook de schattings- en voorspellingsmethodes dadelijk bekend kunnen maken (om te staven dat hij in 1969-70 de krisis inderdaad voorspelde, zou hij best ook de computer-listings van de verwerking van het model uit die tijd tonen). Zolang dat niet gebeurd is, blijven we bij onze skeptische stelling dat de modellen onbestaande zijn.

7. Wat uiteindelijk overeind blijft staan uit de artikels van JPVR zijn traditionele stellingen. Ondanks het zgn, marxistische etiket, lijken enkele ervan trouwens eerder tot een “patronale visie” te leiden.

8. Het feit dat JPVR tien uitgebreide artikels in KNACK heeft kunnen publiceren is nochtans een REVELATIE – weliswaar van een ándere krisis de KRISIS VAN HET EKONOMISCH DENKEN.

We hebben deze 8 stellingen uitvoerig toegelicht in een discussietekst, die we in SEPTEMBER 1979 o.a. naar JPVR zelf gestuurd hebben. Dit artikel geeft een overzicht van de belangrijkste kritieken. De technische uitweidingen zijn daarbij weggelaten, hoewel ze op zich belangrijk zijn. Onze kritiek blijft hoofdzakelijk negatief. (We kunnen niet systematisch aanduiden in welke richting andere auteurs wèl verklaringen – marxistische of andere – voor de krisis geven.) In onze referenties baseren we ons op het boek dat JPVR publiceerde (“Hoe genezen we onze zieke ekonomie – DEEL 1”). Het bevat ongeveer alle artikels uit KNACK (de reeks startte in het nummer van 31/1/1979).

Uitgever:
POLEKAR | Centrum voor Ekonomische Studies

Publicatie Datum:
1980

ISSN:
2032-5363

Lengte:
74 Pagina’s

Kopen | Huren | Lezen:
Marxists.org Libis.be

Brigitte, of het hart van de engel

Posted on 1min read742 views

Titel:
Brigitte, of het hart van de engel

Beschrijving:
Brigitte, of het hart van de engel is het levensverhaal van drie soorten vrouwen. Er is de vrouw van wie het je eeuwig zal spijten dat je ze nooit hebt ontmoet: de Amerikaanse dichteres Sylvia Plath die, amper 30, zeer tragisch aan haar einde komt. Er is de vrouw van wie het je eeuwig zal spijten dat je ze verloren bent: de temperamentvolle opgewerkte Princesse die niet met zich laat sollen. En er zijn de vrouwen van wie het je eeuwig zal spijten dat je hen ooit ontmoet: de would-be schrijfster Brigitte en haar dubbelgangster Ange, steeds in de weer om hun geschonden valse imago op te poetsen. Maar beiden kunnen onder hun angeliek vernisje de ware bitch slecht verhullen.

Uitgever:
Van Halewyck

ISBN:
9056173553, 9789056173555

Publicatie datum:
2001

Lengte:
143 Pagina’s

Kopen | Huren | Lezen
Uitverkocht

De nacht van Christus-Koning

Posted on 1min read887 views

Titel:
De nacht van Christus-Koning

Beschrijving:
Reconstructie van de aanslag op 4 juni 1944 op een wapendepot in de wijk Christus-Koning van Brugge. De diverse betrokkenen geven hun kijk op de gebeurtenissen. Velen zijn (aangetrouwde) familie van elkaar. Ook de auteur is een nazaat. ‘De dag van de nachtschade’ (2000) is in een zekere zin een voortzetting. Ook een reconstructie van een gebeurtenis (in Dokkum, Friesland) uit de Tweede Wereldoorlog, gezien door de ogen van diverse betrokkenen.

Uitgever:
Van Halewyck

ISBN:
9056170961, 9789056170967

Publicatie datum:
1996

Lengte:
365 Pagina’s

Kopen | Huren | Lezen
Uitverkocht

Wie Vermoordde Andrés Cools

Posted on 1min read812 views

Titel:
Wie Vermoordde Andrés Cools

Beschrijving:
Minister van staat André Cools (PS) werd omgebracht in opdracht van het trio Georges Cywie, Léon-Fran¸ois Deferm en Guy Mathot. De vermoedelijke dader is Corrado Proietti, “eerste luitenant” van Carlo Todarello. Tot deze konklusie komt kamerlid Jean-Pierre Van Rossem in zijn misdaadroman “Wie vermoordde André Cools’. Van Rossem heeft zich gedurende vijf maanden met het dossier bezig gehouden. Als volksvertegenwoordiger heeft hij tal van dossiers kunnen inkijken. Verder heeft Van Rossem ijverig alles bijeen gezocht wat over de zaak in de pers is verschenen.

Uitgever:
Loempia

ISBN:
9067713104

Publicatie datum:
1993

Lengte:
251 Pagina’s

Kopen | Huren | Lezen
Uitverkocht