Tag Archives moneytron

ZOEK DRINGEND STEENGOEDE JONGE ADVOCA(A)TE GESPECIALISEERD IN STRAFRECHT

Posted on 2min read660 views

In november 2004 heeft het Hof van de Rechten van de Mens de Belgische Staat veroordeeld voor al de ellende dat het Belgisch gerecht mij heeft aangedaan met een onterechte veroordeling in de Moneytron affaire. Dat was het werk van een briljante advocaat Hans Rieder uit Gent. Ik had recht op een schadeloosstelling van een paar miljard BF. Antwoord van de Belgische Staat: "La liste des biens saisissabes est vide, messieurs". In plaats van te betalen legde diezelfde Belgische Staat beslag op alles wat ik bezat. Om dit onrecht goed te praten startte ze zelf een willekeurig stafonderzoek op onder het label "Goeroe" voor witwassen van geld. Honderdduizenden euro's werden in dat onderzoek gestoken, wel wetend dat er niets meer te rapen viel. Nu moet ik begin mei verschijnen voor de Raadkamer zonder dat ik ook maar één keer de (jonge) onderzoeksrechter kon spreken. Ik wil gebruik maken van artikel 61 quiquies van het WVS en door de onderzoeksrechter toch gehoord worden omdat het hele onderzoek het werk was van een enkele geobsedeerde politieinspecteur die tot zes maanden lang papier en karton liet weghalen bij twee vorige lieven van mij de hoop er bezwarend materiaal te vinden. Bij de ene liet hij zonder vorm van proces beslag leggen op haar woning, bij de andere liet hij, steeds zonder vorm van proces, een splinternieuwe VW Cabrio in beslag nemen en verkopen, enkel gesteund op een eenzi:jdig vermoeden van zijn kant dat die dingen met door mij witgewassen geld werden gefinancierd. Ondertussen moet ik al jaren leven van een minimaal inkomen van 1200 euro per maand waarmee ik geen dure advocaten meer kan betalen. Op die manier krijgen ze iemand klein en hebben ze geen weerstand te vrezen natuurlijk.

Daarom ben ik op zoek naar een jonge advocaat of advocate die zijn tanden wil zetten in dit dossier. Indien geïnteresseerd mail met naam en tevlefoonnummer naar politiek929@gmail.com. Bedankt bij voorbaat. JPVR PS. Ik woon in Oostende en het proces gaat door in Brussel

De engel in de duivel

Posted on 2min read952 views

Titel:
De engel in de duivel

Beschrijving:
‘Mijn leven was een veelheid van romans’, zegt Jean Pierre van Rossemin dit boek, ‘het laat zich niet vangen in één tekst, daarvoor was het veel te chaotisch en bovenal compleet ongepland. In een roes heb ik het opgetekend, drie dagen en drie nachten lang.’ Jawel, er waren de meer dan honderd Ferrari’s, er waren de honderden miljoenen dollars, er waren de zeven kastelen, er waren de paar duizend vrouwen.

Maar niets is ervan gebleven. Van Rossembeschrijft zijn leven als ‘ een tsunami vol hoogtes en laagtes’. Tot die hoogtes behoren uiteraard de geboorte van zijn twee kinderen, zijn formule 1 team Onyx, de grote hoeveelheden geld. En de laagtes? Dat zijn het overlijden van zijn tweede vrouw, de heroïneverslaving, het gefoefel binnen zijn politieke beweging ROSSEM, de opsluiting in de Belgische gevangenissen, de echtscheiding van zijn derde vrouw. Nooit ophouden, altijd doorgaan en leven als de wortelstok: oncontroleerbaar en onvoorspelbaar. Dat was zijn devies. Het was zijn revanche voor zijn vreselijke jeugd in een volgens hem oerconservatief bekrompen gezin dat hem de dood van zijn jongere broertje als schuld in de schoenen schoof. Dus tilde hij banken tot hij zelf werd getild door gewiekste Zwitserse advocaten die met zijn 831 miljoen dollar op de loop gingen.

Jean Pierre Van Rossem (°1945) geniet bekendheid dankzij onder meer Moneytron, een systeem waarmee hij veel geld vergaarde, maar even snel weer verloor.Met zijn partij ROSSEMwas hij actief in de Belgische politiek. Eerder schreef hij dagboeken, verslagen en romans. Bij Lampedaire uitgevers verscheen eerder dit jaar Crisis (2009). Jean Pierre Van Rossem leeft samen met Mila. Hij heeft met Piki en Youri twee zoons uit vorige relaties.

Media:

Uitgever:
Lampedaire

ISBN:
9789079592425, 9079592420

Publicatie datum:
2009

Lengte:
208 Pagina’s

Kopen | Huren | Lezen
Deslegte Bol.com

Moneytron: How the system works

Posted on 1min read8296 views

Titel:
Moneytron: How the system works : econometrics as money making system

Beschrijving:
Het boek beschrijft redelijk chronologisch de levensloop van de nu al legendarische Vlaamse belegger Jean Pierre van Rossem tot eind 1989. Deze beweert op basis van een door hem zelf ontwikkeld econometrisch model beurskoersen en koersschommelingen te kunnen voorspellen. In dit model zijn onder andere, en dat maakt het vrij bijzonder, de invloeden opgenomen die irrationele gedragingen van beleggers kunnen hebben. Ook dit model wordt, zij het te summier om er conclusies aan te kunnen verbinden, beschreven in dit boek. Ook zijn bemoeienissen met de Formule 1 racerij komen aan de orde. Een aardig geschreven boek, maar het mysterie rond de figuur van Van Rossem wordt er niet door opgelost. Blauw kaft met witte letters, voorzien van een door een computer misvormde foto van Van Rossem. De schrijfster is journaliste bij Le Soir.

Uitgever:
Publimax

ISBN:
9789052400600

Publicatie datum:
1989

Lengte:
110 Pagina’s

Kopen | Huren | Lezen
Bibliotheek.be Bol.com