Tag Archives nva

VERKRAMPTE HOUDING DE WEVER DRIJFT VLAAMS NATIONALISTEN IN ARMEN VLAAMS BLOK

Posted on 1min read564 views

De aanvaring tussen een autoritaire Bart de Wever en de constitutionalisten Hendrik Vuye en Veerle Wouters heeft kwaad bloed gezet bij zowat de hele Vlaamse Beweging die zich niet meer thuisvoelt binnen de N-VA. Ze verwijten de partij een stalinistische partijtucht. Het is al langer duidelijk geworden dat de BDW van nu en de BDW uit zijn studententijd dezelfde zijn gebleven. BDW blijft het in de kandidaturen rechten tweemaal gebuisde studentje dat nog steeds geen enkele tegenspraak duldt. En vermits Vuye en Wouters weigerden in de pas te lopen moesten ze uit het partijbestuur worden gezet en moest de communautaire denktank Objectief V worden opgeheven. Maar was het niet voorspelbaar dat een partij, die haar basisbeginsel on hold moest zetten om mee te spelen in het federale beleid, tot falen gedoemd was? Uiteindelijk heeft N-VA gouden bergen beloofd om in de eigen molshopen te tuimelen. BDW begint eindelijk van zijn opgeblazen sokkel te vallen en ziet zijn vroegere aanhangers richting Vlaams Blok vertrekken.

JOBS, JOBS, JOBS: PERTINENTE LEUGEN VAN NVA-PVV-CD&V KLIEK DAT ER JOBS BIJKOMEN. VRT (CHRIS DE NIJS) MOEDWILLIG VERKEERD

Posted on 2min read586 views

Van de nationale omroep zou de burger op zijn minst mogen verwachten dat de berichtgeving die ze verstrekt objectief is, en in geen geval tendentieus. Maar telkens er een flink aantal jobs verloren gaan (4.000 in de voorbije week) krijgt de kijker of luisteraar te horen dat er op nationale schaal jobs bijkomen. Welnu dat is PERTINENT ONWAAR. Gisteren pakte VRT journalist Chris De Nijs een zoveelste keer uit met diezelfde leugen als hij premier Michel naar de mond praatte dat er dankzij het harde werk van de regering veel meer jobs gecreëerd worden dan er verdwijnen. Dat politici, die graag hun eigen propaganda geloven, niet altijd te vertrouwen zijn weten we al lang. Maar van een journalist van de openbare zender, die in het nieuws uitpakt met grafiekjes over het aantal jobs, mag men op zijn minst toch verwachten dat hij ooit macro-economische statistieken heeft leren lezen. Zo niet bij de VRT waar blijkbaar geen officiële bronnen worden geconsulteerd. Had de VRT dat wel gedaan dan had ze op zijn minst premier Michel openlijk moeten tegenspreken dat zijn regering in het geheel geen jobs, jobs, jobs creëert, ondanks alle inspanningen die ze van de bevolking vraagt, maar dat nog steeds jobs verloren gaan (ondanks een illusoire herleving van de economie). FOD Economie publiceert driemaandelijks cijfers over de activiteitsgraad. Link: http://statbel.fgov.be/nl/modules/publications/statistiques/arbeidsmarkt_levensomstandigheden/Arbeidsmarktindicatoren.jsp​. Wie op die bladzijde de derde excel link aanklikt vindt de officiële cijfers. Daar vindt men de officiële cijfers. Op het einde van het vierde kwartaal van 2014 bedroeg de werkende bevolking 4.575.276 eenheden. Op het einde van het eerste kwartaal van 2016 (meest recente cijfers) was dat GEDAALD tot 4.532.360. Er zijn sinds de regering Michel aan de macht kwam dus goed en wel meer dan 45.000 jobs VERLOREN gegaan. “Show me the money” snauwde Bart de Wever de Waalse socialist Paul Magnette toe in volle verkiezingsstrijd. Ondanks de welwillendheid waarmee de bende van De Wever & Cie zich plooit naar de desiderata van VOKA en het patronaat was deze regering van overwegend advocaten (en een paar bijvoegseleconomen, stijl Van Overtveldt) doodgewoon niet in staat één enkele nieuwe arbeidsplaats bij te creëren. Hoe onbekwaam kan een regering dus zijn?

NVA EN DE NOODTOESTAND

Posted on 1min read785 views

Als Bart De Wever toch zo graag mensen wil aanhouden dan had hij destijds in Leuven maar wat beter gestudeerd moeten hebben in plaats van tot diep in de nacht met zatte studenten te leuteren (dat noemde hij: discuteren) over het geslacht van de engelen. Uiteraard wordt hij er liever niet aan herinnerd dat hij feestelijk gebuisd was in zijn studies in de rechten, zodat hij uit armoede geschiedenis moest gaan studeren.

Waar zijn NVA nu mee bezig is, is het misbruiken van de permanente terreurdreiging om het land te omvormen tot een fascistoïde politiestaat waar mensen kunnen worden aangehouden zonder tussenkomst van de rechter. Ondertussen blijkt steeds duidelijker dat de clan De Wever-Jambon-De Roover niet op dezelfde lijn zit als de clan Bourgeois-Vuye-Wouters die meer respect betoont voor de rechtstaat dan een kliek spruiten van zwartzakken. Politici die het recht op vrije meningsuiting trachten te muilkortven, zoals Peter De Roover, zijn kruipend vergif binnen de democratie.

(PS Man op de foto is Peter de Roover, fractieleider NVA. En hebben jullie ook datzelfde kotsmisselijk gevoel als jullie die triomfantelijke schijnheilige glimlach op die smoel bekijken?)

HOE ONBEKWAAM KAN EEN REGERING ZIJN?

Posted on 2min read684 views

Wat in dit land aan het gebeuren is tart alle verbeelding. Reeds anderhalf jaar voert deze onzalige coalitie van N-VA, CD&V, Open VLD en MR een politiek van bezuinigingen die alles alleen maar erger heeft gemaakt: stakingen van luchtverkeersleiders, van cipiers, van brandweermannen, van politie – waarbij alleen de doodgewone man in zijn of haar doodgewone straat moet inleveren, om wat te bereiken? Om het tekort op de begroting te reduceren. Zo, Bart dce Wever, show us the money. Wat heb je nu bereikt? Eind dit jaar zal het tekort op de lopende begroting 3,2 % van het BNP zijn, stukken meer dan ten tijde van de belastingsregering van Di Rupo. En dan maar pochen dat er 30.000 nieuwe jobs werden gecreëerd. Wie houdt de regering hiermee voor de zot? En wat met de jaarlijkse toename van schoolverlaters die nergens werk vinden? Wat met de jaarlijkse afvloeiiing van nieuwe gepensioneerden? De werkelijkheid is dat de werkloosheid blijft toenemen.

Dat krijg je dan van een regering die totaal verblind kiest voor de oplossing als bedacht doot het patronaat, een oplossing waar bedrijven de kosten minimaliseren in de hoop de winsten te maximaliseren. Bij zo'n stompzinnige micro-economische approach vergeet men dat bezuinigingen op de loonkosten macro-economisch leiden tot een verlaging van het nationaal inkomen en in het beste geval tot nog meer overproductie. En neem dan die hemeltergende staking van cipiers met ziektebriefjes uit Wallonië en Brussel die nu al drie weken bezig zijn de radicalisering van opgesloten moslims met de blaasbalg van de waanzin zitten aan te wakkeren. Daarna dan maar staan klagen dat ze het spook van het terrorisme niet onder controle krijgen. 

Het wordt echt tijd dat bekwame mensen zich gaan verenigen rond een compleet nieuwe politieke partij die het programma overneemt dat ik destijds heb voorgesteld. Geef de kiezer godverdomme een alternatief voor de klunzen van N-VA & Co die dit land ten gronde richten.