Tag Archives rossem

Verkiezingen 2014 (Interview ROSSEM)

Posted on 1min read612 views

In 2009 kondigde Van Rossem aan dat hij in 2011 opnieuw aan de verkiezingen zou deelnemen, maar omdat de verkiezingen in 2010 vervroegd werden, ging dat plan niet door. Ook de plannen van Van Rossem om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 vielen in het water.

Nu zou de partij zich wel volop klaarstomen voor de ‘moeder van alle verkiezingen’ in 2014. De pers is alvast zaterdag uitgenodigd voor de voorstelling van “de libertaire vrijheidspartij” ROSSEM. De persvoorstelling zal plaatsvinden in “het studiecentrum van de partij aan de Ernest Ourystraat 16 te Hoegaarden”. Op de partijwebsite kondigt Van Rossem aan dat hij zelf niet aanwezig zal zijn op de persvoorstelling “om duidelijk te maken dat we hoegenaamd geen eenmanspartij zijn”. Maar “bij het onderhoud met het publiek zal ik wel persoonlijk aanwezig zijn”, voegt hij er nog aan toe.

Betaalbare Huizen “VTM Nieuws”

Posted on 1min read630 views

Oprichting van een Sociale Holding die gedurende 4 jaar jaarlijks circa 50,000 (sociale) woningen bouwt, hoofdzakelijk bestemd voor verkoop binnen de twee jaar tegen prijzen van minder dan 185.000 euro per appartement en 200.000 euro per huis. Financiering voor de helft door het bedrijfsleven dat minstens kan rekenen op een netto resultaat van 8 % en voor de andere helft door volkskapitaal met kasbons over 5 jaar die netto 3 % per jaar opbrengen (kasbons van de Sociale Holding gedekt door staatsgaranties). De overheid kan die garanties risicoloos geven omdat ze bij verkoop van de woningen minstens 5 à 10% incasseert (al naargelang het al dan niet klein beschrijf betreft). Benoeming van kaderpersoneel in de ondernemingen die deelnemen aan de Sociale Holding gebeurt door het bedrijfsleven, niet door de overheid. Betaalbare woningen voor jonge gezinnen!

De Engel in De Duivel (Phara) 2009

Posted on 1min read681 views

Mijn leven was een veelheid van romans’, zegt Jean Pierre van Rossemin dit boek, ‘het laat zich niet vangen in één tekst, daarvoor was het veel te chaotisch en bovenal compleet ongepland. In een roes heb ik het opgetekend, drie dagen en drie nachten lang.